Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Supradotati

Crossword hints:
Centrul Naţional înfiinţat în scopul stimulării şi valorificării potenţialului copiilor şi tinerilor capabili de performanţe înalte. (2 cuvinte), Tip de asistență asigurată și în vederea instruirii diferențiate a grupelor de elevi capabili de performanțe înalte., Componentă a finanțării unui Centru de Excelență., Element cognitiv, superior mediei la elevii supradotați., Instrument realizat pentru învăţământul de excelenţă la disciplina de studiu, care conţine elementele relevante pentru activităţile desfăşurate în cadrul instruirii diferenţiate a copiilor şi tinerilo, Tip de formare a personalului implicat în selecţia şi pregătirea copiilor şi tinerilor capabili de performanţe înalte., Instituții de învățământ cu care colaborează Centrul Naţional de Instruire Diferenţiată în vederea realizării unor programe de pregătire a resursei umane implicate în activităţile specifice educaţiei , Abilitate a elevilor stimulată și prin folosirea și focalizarea unor programe speciale de studiu. , Tip de curriculum utilizat în instruirea diferenţiată a copiilor şi tinerilor capabili de performanţe înalte., Caracteristic personalității elevilor supradotați., Tip de obiectiv necesar a fi definit și în cadrul unui program pentru elevii suporadotați., Responsabil cu asigurarea condiţiilor optime de pregătire şi dezvoltare a copiilor şi tinerilor capabili de performanţe înalte la nivel județean (Centrul Judeţean de ...).,

Crossword words:
EXCELENTA, CREATIVITATE, INSTRUIREDIFERENTIATA, PORTOFOLIU, SPECIALIZAT, INTELIGENTA, CONTINUA, INDIVIDUALIZATA, OPTIMISM, SPONSORIZARE, SUPERIOR,