Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Nájdi pravopisnú chybu

Pozorne si prečítaj slová. V každej skupine štyroch slov je jedna chyba - nájdi ju a klikni na ňu. PaedDr. Eva DZURKOVÁ

1. Nájdi chybu:
myšlienka, Milka, mi (mne), mikáme
2. Nájdi chybu:
bistrinka, býček, bydlisko, pobyt
3. quiz builder Nájdi chybu:
sypký, Sytno, vysychať, sito
4. Nájdi chybu:
trysk web 2.0 , ríbezle, ryskovať, koryto
5. Nájdi chybu:
výška, vyžla, závin, výchrica
6. Nájdi chybu:
pozývame, vyzývať, nazíva sa, zívať
7. Nájdi chybu:
rozbitá, bivol, ozbíjať, príbytok
8. Nájdi chybu:
umývadlá, hmýril sa, okamyh, priemyselný
9. online learning games Nájdi chybu:
syrovník, zasipela, zasičal, synovec
10. quiz generator Nájdi chybu:
piskľavá, písanka, zapýriť sa, odpýliť
11. Nájdi chybu:
kryštáliky, krištáľ short answer questions , brýzgať, obris
12. Nájdi chybu:
zvyšok, visel, vírila, výťazi