Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Pravopis vlastných mien

Roztrieď výrazy do dvoch skupín podľa toho, či sa na začiatku píše veľké písmeno (je to vlastné meno), alebo sa na začiatku píše malé písmeno. Buď pozorný!

Groups:
VEĽKÉ PÍSMENO na začiatku, malé písmeno na začiatku, group_name3, group_name4,

Words:
__ratislavský hrad, __ianočná obloha, __ysoké Tatry, __ani učiteľka, interactive learning __iptovský Mikuláš, __ratislavské ulice, __lica mieru, __ámestie hrdinov, __kolské pravidlá, __ysokí chlapci, __ierne more, class page __anko Hraško, __emänovská dolina, __ojenský povel, __alá dielnička, invite students __ierny Váh, __ária Ďuríčková, __eptembrové dni, __alá Fatra, quiz generator __ierna mačka, __udová pieseň, online learning games __lavná postava, __asopis Fifík, __lovenské porekadlá, __lovenská republika, __eľká noc, __etné prázdniny, __ialková ulica, __sík Dunčo, __arry Potter, __irma Samsung, __udovít Štúr,