Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


LL_20_08_2013

Definitions:
to get off a bus / train / plane, Anything else? multiple choice questions , to be worried aboutr sth, to invite sb to sth (e.g. a dinner) , speciality, a basis for sth, to be interested in sth, just in time, at any time computer assisted language learning , fatal diseases, a row of seat, to arrive at the airport / the station / work, Do you have any vacancies?, Is it still available? , other, at the latest, to try sth on generate answer keys , ancient printable , to be angry with sb , to put pressure on sb crossword maker , flu, How long have you known each other?, to make a complaint about sth, I see, At the beginning of, except for sth, to have a row, Otherwise, scrambled eggs, handicapped, the basic factor, to be harmful to sb, to avoid eating sth, every second week, valid, in the end, to arrive in London /Greece, every year tool for teachers , eventually, In the beginning, ..., every 5 months, for breakfast, on time, to complain about sth educational games , safety class web page , vaccination, to get into a car / taxi, to resign from sth , either... or..., swollen, in comparison with / to sth/ sb, on Monday morning web 2.0 , banned, to get on a bus / plane / train, to make sure that, to consider sth a problem, to give sb a discount, to be afraid of sth mix questions , neither....nor..., another interactive learning , spare time, a heart attack activity , assignment, to pay attention to sth,

Answers:
dać komuś zniżkę, przybyć do Londynu / Grecji (nazwa geograficzna), przybyć na lotnisko / na stację/ do pracy, wsiąść do samochodu / taksówki, w samą porę (żeby coś zdążyć zrobić), choroby śmiertelne, na początku czegoś, najpóźniej do..., na początku, ...., być czymś zainteresowanym distance learning , podstawowy czynnik, kolejny, jeszcze jeden , ważny (o dolkumencie, np. paszport), bezpieczeństwo, pokłócić się z kimś, za wyjątkiem czegoś e-learning , o każdej porze, wysiąśc z autosbusu, pociągu, samolotu, inny, różny, w innym przypadku, albo..albo, uznać coś za problem, co 5 miesięcy, grypa, upewnić się, że, rozumiem, jajecznica, w porównaniu z kimś / czymś, zawał serca, podstawa czegoś class website , zapraszać kogoś na coś (np. obiad)1, coś jeszcze? (np. kelner pytający czy coś podać?), punktualnie, czy jest nadal aktualne?, ani.... ani...., skarżyć się na coś, składać reklamację, w poniedziałkowy ranek computer assisted language learning , być dla kogoś szkodliwym, zwracać uwagę na coś, w końcu, co dwa tygodnie, opuchnięty, wsiąść do autobusu, samololu, pociągu active teaching , co roku, martwić się o coś short answer questions , czas wolny, wywierać na kimś presję interactive learning , szczepionka, starożytny, od jak dawna się znacie?, upośledzony, niepełnosprawny, specjalność, bać się czegoś, w końcu class website , zadanie (dla kogoś do wykonania), unikać jedzenia czegoś, być na kogoś złym, czy mają Państwo jakieś wolne miejsca / pokoje?, na śniadanie, zrezygnować z czegoś, rząd siedzeń (w teatrze, kinie), przymierzać coś (ubranie), złożyć na coś skargę, zażalenie, zakazany,