Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Skoven

1. Hvordan er jordbunden under en granskov?
Bøg, Rødgran, Eg computer assisted language learning , Ask,
2. Hvilket træ er det almindeligste i de Danske skove
Egern, Grævling, Fuglekonge, Rådyr,
3. Hvilke planter hører til i løvskoven? (Der er flere rigtige svar)
Sur, Basisk, Neutral,
4. Hvilket økosystem er et klimakssamfund?
Skovsyre, Skovtjerne, Hvid anemone, Vorterod,
5. Hvad gælder for et ungt økosystem? (Der er flere rigtige svar)
Der er lav artsdiversitet, BPP %3e R, Planternes levetid er lang, Plantebiomassen er lille,
6. Hvor højt kan et bøgetræ ca blive?
40 m, 70 m, 100 m,
7. Hvor mange %25 af Danmarks areal er dækket af skov.
En hede?, En hvedemark?, En bøgeskov?, En juletræsplantage?,
8. Hvilke arter hører ikke til i granskoven? (Der er flere rigtige svar)
Nitrat, Frit kvælstof, Ammoniumion, Nitrit,
9. Hvilke udsagn er sande? (Der er flere rigtige svar)
Oldenår er år hvor der er mange bog., Rødgran er godt tilpasset til at vokse i Danmark., Der sker lille udvaskning af N og P fra skove, Øget tilførsel af kvælstof til de danske skove bevirker at forekomsten af mykorrhiza stiger.,