Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Filipino 1_ang, ang mga

Groups:
ang, ang mga, group_name3, group_name4,

Words:
Malinis _______bahay namin., Mataas ______ puno sa bahay ni Mark., Laging masaya _____ aming pamilya., Ang mga ibon ay inaawitan ___aking kuneho., ____ nanay at tatay ko ay mapagmahal., web tool Si Sam at ____ kaklase niya na si Ben ang sasayaw., ________ guro ng SPCT ay may seminar bukas., ________ bata ay masasayang kumakain., _________kalaro ko na sina Nina at Ella ay nasa labas., __________ aso ay malalaki., May tatlong ibon. _____ay humuhuni., class website ____ tao ay sabay-sabay na kumakanta sa simbahan.,