Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Sprawdzian Jednostki ładunkowe 1la 2016

Co najmniej jedna właściwa odpowiedz

1. Jest to dobro materialne (surowiec, materiały, półwyrób, wyrób gotowy) przemieszczane w łańcuchu dostaw od nadawcy do odbiorcy.
nadtlenki organiczne, materiały ciekle zapalne, materialy utleniajace, materialy promieniotworcze,
2. Sa to jednostki ladunkowe formowane przewaznie z wyrobow nieopakowanych o wymiarach wiekszych od wymiarow typowej palety ladunkowej. Wymiary jednostek zaleza od rodzaju formowanych wyrobow.
ladunki ponadgabarytowe, towary niebezpieczne, odpady niebezpieczne, odpady przemysłowe,
3.
naczepowe, dluzycowe, szczegolnie ciezkie, specjalne,
4. Zaznacz, ktora regulacja prawna dotyczy przewozu ladunkow niebezpieczych drogą kolejową?
opakowanie jednostkowe, kontener, opakowanie zbiorcze, paleta ładunkowa,
5. Wskaż jaki to rodzaj opakowania, które gwarantuje ochronę przed czynnikami mechanicznymi, klimatycznymi i biologicznymi podczas wykonywanych operacji logistycznych
RID, IMDG-Code, ADR crossword maker , IATA,
6. Na gorze testu wstawiony jest znak okreslajacy rodzaj towaru niebezpiecznego. Wskaz, ktora odpowiedz jest prawidlowa?
jednostka ładunkowa, opakowanie zbiorcze , opakowanie jednostkowe, opakowanie transportowe,
7. Zaznacz, do ktorych kategorii naleza ladunki ponadgabarytowe
indywidualny numer identyfikacyjny, indywidulana nazwa towaru , indywidualny numer magazynu, indywidualny pakiet,
8. Co oznacza numer UN w identyfikacji towarów niebezpiecznych?
opakowanie niebezpieczne, opakowanie wielokrotnego uzytku, opakowanie zwrotne, opakowanie biodegradalne,
9. Jaka informacja znajduje się przy numerze 2 i 5 w schemacie wzajemnego powiązania zależności wymiarowych opakowań
zbiorcze jednostki paletowe, pakietowe jednostki ladunkowe, pojemniki drewniane, kontenery,
10. Jest to kazde opakowanie, ktore po sprzedazy towaru jest zwracane jego dostawcy, nawet takie, ktore bedzie tylko raz uzywane.
przesyłka, kontener, pakiet, ładunek,
11. Podaj właściwą nazwę organizacji, która określiła wymiary palety
Organizacja Normalizacyjna ISO, Międzynarodowa Organizacja Normatywna ISO, Stowarzyszenie Normalizacyjne ISO distant learning , Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna ISO,
12. Jaki to rodzaj znaku, który wskazuje na określony sposób obchodzenia się z opakowaniem transportowym z zawartością?
znak niebezpieczeństwa, znak informacyjny, znak manipulacyjny, znak zasadniczy,