Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


VOCAB 5 MARCA MARCIN BAROWSKI

Definitions:
common , to make a decision short answer questions , sound grading , What does it mean? , fashionable, to visit printable , school subjects , to know , It’s a good idea, easy-going , foreign , both tool for teachers , to learn sth by heart , embarrassing save time , to menton , to introduce , wallet , to improve , appearance , to call sb , colleague, to name a child after a relative , each other , unusual active teaching , to wonder , to sound , shy , a relative dynamic quiz , religious , to have sth in common improve results , to mean ,

Answers:
zastanawiać się, pospolite class page , odwiedzać, religijny, polepszać, krewny, brzmieć, nazywać kogoś , wygląd, nieśmiały, (na)uczyć się czegoś na pamięć, kolega z pracy, siebie wzajemnie , niezwykły, znaczyć, nazwać dziecko imieniem jakiegoś krewnego, To dobry pomysł., podjąć decyzję, oboje, mieć coś wspólnego z kimś , przedmioty szkolne, znać, bezproblemowy, Co to znaczy?, przedstawiać, modny, portfel, wspomnieć o czymś, krępujący, zawstydzający active teaching , dźwięk, zagraniczny,