Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


VOCAB 5 MARCA MARCIN BAROWSKI

Definitions:
to wonder , common print quizzes , to menton , wallet , sound , to name a child after a relative , What does it mean? , It’s a good idea, embarrassing , easy-going , to visit , foreign , colleague, unusual , to sound , to have sth in common , a relative , to introduce , to learn sth by heart , to call sb , both, to know , school subjects , religious , fashionable, shy , to make a decision , to mean , to improve , each other , appearance ,

Answers:
siebie wzajemnie , przedmioty szkolne, wspomnieć o czymś, nieśmiały, przedstawiać, podjąć decyzję, Co to znaczy?, pospolite interactive , niezwykły, nazywać kogoś , To dobry pomysł., zastanawiać się, odwiedzać distant learning , (na)uczyć się czegoś na pamięć, portfel, nazwać dziecko imieniem jakiegoś krewnego, modny, zagraniczny elearning , brzmieć, religijny, oboje, kolega z pracy, dźwięk, mieć coś wspólnego z kimś , krępujący, zawstydzający, krewny, znaczyć matching excercise , polepszać, znać, wygląd, bezproblemowy,