Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Elukutsed

1. Missugune on teleoperaatori töö?
ajakirjanike suunamine ja nende töö juhendamine, võtteskeemide ettevalmistamine, filmimine, tõlkida erialast kirjandust, autorite ja saatekülaliste valimine
2. mix questions Missugune on telereporteri töö?
filmib saadet distant learning , kirjutab filmi jaoks käsikirja, vahendab uudiseid ajalehes, raadios või televisioonis, tõlgib võõrkeelset materjali
3. Missugune on toimetaja töö?
asutuse dokumentide tõlkimine võõrkeelde, et ajalehe kõik leheküljed täi- detakse trükkimise jaoks sobivalt class page , tutvuda võtteplatsiga, aitab ideel saata stsenaariumiks
4. Missugune tööülesanne on ajakirjanikul?
kogub, vahendab, töötleb ja kommenteerib infot build your own quiz , jälgib, et teised korralikult töötaksid, määrab kindlaks, kuhu paigutada kaamerad, trükib raamatuid ja ajalehti
5. Mida teeb trükkal?
kirjutab artikleid, otsustab, milline artikkel väljaandes ilmub, trükib ajalehti, raamatuid, reklaamtrükiseid jms., sõlmib lepinguid ajalehtede tellimiseks
6. Mis tööd teeb trükiste järeltöötleja?
trükib artikli, lisab kirjavahemärgid, kontrollib õikekirja matching excercise , loeb värskelt trükist tulnud ajalehte, lõikab, kiletab, köidab trükised vastavalt vajadusele