Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Otsekõne

1. Milline neist märkidest on koolon?
;, ( ), :, %22 %22
2. Milline lause on õigesti kirjutatud?
%22Ta on jälle siin,%22 ütles vanaisa. , %22Ta on jälle siin%22, ütles vanaisa., %22ta on jälle siin!%22 ütles vanaisa., %22Ta on jälle siin%22, ütles vanaisa.
3. Leia õigesti kirjutatud lause!
Me käisime eile matkal, jutustas Juhan. , %22Me käisime eile matkal%22, jutustas Juhan. , %22Me käisime eile matkal%22: jutustas Juhan. , %22Me käisime eile matkal,%22 jutustas Juhan.
4. Milline lause on õigesti kirjutatud?
Õpetaja kutsus: %22õpilased, tulge klassi!%22, Õpetaja kutsus, %22Õpilased, tulge klassi.%22, Õpetaja kutsus: %22Õpilased, tulge klassi!%22, Õpetaja kutsus: %22Õpilased, tulge klassi%22!
5. Kuidas nimetatakse neid märke %22 %22?
jutuvahemärgid, jutumärgid, kirjavahemärgid, koolonid
6. Missugustest osadest koosneb alati otsekõnelause?
saatelause ja üte, otsekõne ja saatelause, otsekõne ja lause, öeldis ja otsekõne
7. Otsekõne lauselõpumärk (punkt, koma, küsimärk või hüüumärk) ...
jääb alati saatelause lõppu. , jääb alati pärast jutumärkide lõppu. , jääb alati jutumärkidest välja., jääb alati jutumärkide sisse.
8. Saatelauset ...
ei kasutata, kui on selge, kes räägib. , käib alati otsekõne järgi., käib alati otsekõne ette., kuulub alati otsekõne juurde.
9. Vali õige lause!
Mul on kõht tühi,%22 kurtis väike Ants. , %22Mul on kõht tühi,%22 kurtis väike Ants. , %22Mul on kõht tühi%22, kurtis väike Ants. , %22Mul on kõht tühi:%22 kurtis väike Ants.
10. Milline neist lausetest on õigesti kirjutatud?
Kui ta koju jõudis, küsis ema %22Kas koolipäev möödus hästi?%22, Kui ta koju jõudis, küsis ema: %22kas koolipäev möödus hästi?%22web page, Kui ta koju jõudis, küsis ema:%22 Kas koolipäev möödus hästi?%22, Kui ta koju jõudis, küsis ema: %22Kas koolipäev möödus hästi!%22
11. Vali õige skeem!
Saatelause: %22Otsekõne.%22, Saatelause %22otsekõne.%22, %22Otsekõne,%22 Saatelause., %22Otsekõne%22, Saatelause.
12. Otsekõne
pannakse vahel jutumärkidesse., pannakse tihti jutumärkidesse., pannakse enamasti jutumärkidesse., pannakse alati jutumärkidesse.
13. Milline neist on jutustav lause?
Õpetaja küsis klassilt: %22Kes on puudujad?%22, Õpetaja hüüdis: %22Jälle on nii palju puudujaid!%22, Õpetaja seletas: %22Alus on lauses tegija või olija.%22, Õpetaja ütles: %22Avage palun päevikud!%22
14. Milline neist võiks olla saatelause?
Ära tule, Miks sa nii arvad, Juss lausus kiitvalt, Hüüame koos
15. Milline neist võiks olla otsekõne?
Merike küsis, Paneb imestama, Hüüatasime meie, Üllatus Jaan
16. Vali õigesti kirjutatud lause!
%22Mulle meeldib see,%22 lausus Kati., %22Mulle meeldib see%22: lausus Kati. , %22Mulle meeldib see,%22 Lausus Kati. , %22Mulle meeldib see,%22 lausus Kati