Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Woda

1. Hipoteza zakładająca, że woda na Ziemi powstała na skutek odgazowania skał stygnącego płaszcza Ziemi to:
teoria solarna, teoria ziemska, teoria heliocentryczna, teoria geocentryczna
2. Jaką część hydrosfery Ziemi stanowi woda słona?
97.5%25, 65.9%25, 59.6%25, 2.5%25
3. Jakączęść hydrosfery Ziemi stanowi woda słodka?
97.5%25, 2.5%25, 53%25, 35%25
4. ESL Przemieszczanie się wody w cyklu oceany - atmosfera - oceany to:
mały obieg w przyrodzie, duży obieg w przyrodzie, ewapotranspiracja, retencja
5. Przemieszczanie się wody w cyklu oceany - atmosfera - ląd - oceany to:
mały obieg, duży obieg, ewapotranspiracja, retencja
6. Odsetek opadów spadających na powierzchnię oceanów wynosi
8%25, 18%25, 80%25, 20%25
7. Średnie zasolenie wody morskiej wynosi
33%25, 3.3‰, 33‰, 0.3%25
8. Średnia temperatura wody morskiej wynosi
1.75ºC, 17.5ºC, 7.5ºC, 33ºC
9. printable Najniższe zasolenie wody morskiej występuje w okolicach
okołobiegunowych, okołozwrotnikowych, równikowych, umiarkowanych
10. Najwyższe zasolenie wody morskiej występuje w okolicach
zwrotnikowych, okołobiegunowych, umiarkowanych szerokości geograficznych, równikowych
11. Niska temperatura wody
powoduje zwykle spadek zasolenia wody morskiej, powoduje zwykle wzrost zasolenia wody morskiej, nie ma wpływu na zasolenie wody morskiej, jest SKUTKIEM wysokiego zasolenia
12. Który z poniższych czynników może spowodować wzrost zasolenia wody morskiej
duża liczba rzek wpadających do zbiornika morskiego, topniejące lodowce, wysokie sumy opadów, szerokie połączenie z wszechoceanem
13. Który z poniższych czynników może spowodować spadek zasolenia wody morskiej?
niskie sumy opadów, mała liczba rzek wpadających do zbiornika morskiego, szerokie połączenie z wszechoceanem, wysoka tremperatura
14. help students assimilate material Morze oddzielone od otwartego oceanu przez wyspy lub półwysep nazywamy
morzem otwartym, morzem międzywyspowym, morzem przybrzeżnym, morzem śródlądowym
15. Morze położone wyłącznie pomiędzy wyspami lub ich archipelagami nazywamy
morzem otwartym, morzem międzywyspowym, morzem przybrzeżnym, morzem śródlądowym
16. Swobodna FALA STOJĄCA, powstająca w zamkniętych zatokach, morzach i jeziorach, na skutek dużej różnicy ciśnienia atmosferycznego nad częściami zbiornika to:
tsunami, sejsza, przypływ, origami
17. Fala oceaniczna, wywołana podwodnym trzęsieniem ziemi, wybuchem wulkanu, lub upadkiem meteorytu, rozchodząca się pierścieniowo od miejsca jej wzbudzenia to
sejsza, tsunami, origami, odpływ
18. Przyczyną powstawania powierzchniowych prądów morskich są
stałe wiatry, wiatry lokalne tool for teachers , trzęsienia ziemi, duże różnice ciśnienia atmosferycznego nad zbiornikiem
19. %22Przesuwająca%22 się część lodowca to
pole firnowe, jęzor lodowca, płaszcz lodowca, cyrk lodowcowy
20. Najwięcej wody słodkiej na Ziemi zmagazynowane jest w:
lodowcach educational games , rzekach, jeziorach, wodach podziemnych
21. Rzeki niosące wodę przez cały rok to rzeki
stałe, okresowe, epizodyczne, żadna z pozostałych odpowiedzi nie jest poprawna
22. Najmniej żyzne są jeziora
oligotroficzne, eutroficzne, dystroficzne, kosmiczne
23. Rzeki okresowe to rzeki
pojawiające się i znikające bez żadnej regularności, pojawiające się regularnie, w pewnych przewidywalnych okresach roku mix questions , niosące wodę przez cały rok, stworzone sztucznie przez człowieka
24. Która z podanych niżej odpowiedzi zawiera uporządkowane etapy powstawania lodu lodowcowego?
śnieg, firn, lód, lód lodowcowy, lód, śnieg, firn, lód lodowcowy, lód lodowcowy, śnieg, firn, lód, firn, śnieg, lód, lód lodowcowy
25. Warstwa skalna w której wolne przestrzenie (szczeliny, pory) są całkowicie wypełnione wodą to:
strefa saturacji (nasycenia), strefa aeracji (napowietrzenia), zwierciadło wód podziemnych, skała nieprzepuszczalna
26. Obszar z którego wszystkie rzeki uchodzą do tej samej rzeki głównej to:
dorzecze, zlewisko class website , dopływ, obszar bezodpływowy
27. Jeziora karowe (cyrkowe) to jeziora powstające
w zagłębieniach po polach firnowych, odciętych fragmentach koryta rzecznego, na skutek odcięcia mierzeją zatoki morskiej od morza, kalderach wygasłych wulkanów
28. Obszar z którego wszystkie rzeki uchodza do tego samego morza lub oceanu to:
dopływ, zlewisko, dorzecze, obszar bezodpływowy
29. System rzeczny to
granica między dorzeczami, rzeka główna wraz z dopływami, rzeka uchodząca bezpośrednio do morza, obszar z którego wszystkie rzeki uchodzą do tego samego morza