Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


M+Ł_CROSSOWORD_1_08_04_2013

Crossword hints:
zwolnienia, prowizja, bodziec, motywacja, przejęcie, walka, walczyć, borykać się z czymś, wyznaczyć, mianować, przewyższać, przekraczać (np. oczekiwania), podnieść się gwałtownie (o cenach), zakwestionować, popierać, dodatek pieniężny na konkretny cel, pojawiać się nagle w dużej ilości, nudny, monotonny, mozolny, wyruszyć, dodatkowa, niematerialna korzyść z pracy, wstrzymać, nadziany, bogaty, spełniający wymogi czegoś, kwalifikujący się do, miejsce spotkania, konferencji (formalnie),

Crossword words:
ROCKET, VENUE, INCENTIVE, SPRINGUP, TAKEOVER, STRUGGLE, LOADED, ALLOWANCE, APPOINT, TEDIOUS, WITHHOLD, SURPASS, ELIGIBLE, PERK, SETOFF, COMMISSION, BACK, REDUNDANCIES,