Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Liigitamine

Mõlege, millised neist on andmekogumismeetodid, millised andmetöötlus- ehk andmeanalüüsi meetodid, millised uurimisstrateegiad ja millised andmetöötlus- ehk andmeanalüüsi programmid.

Groups:
Andmekogumismeetodid, Andmeanalüüsi meetodid, Uurimisstrateegiad, Andmeanalüüsi programmid,

Words:
juhtumi uuring, educational activities ankeet, eksperiment, SPSS, Mplus, Atlas ti, AMOS, Nvivo, intervjuu, narratiiv, test, vestlus, vaatlus, blogi postitus, kaardistav uuring, narratiivne uurimus, fenomenoloogiline uurimus, korrelatiivne uurimus, fookusgrupi intervjuu, korrelatsioon, regressioonanalüüs, distant learning faktoranalüüs, ANOVA, t-test, induktiivne analüüs, temaatiline analüüs, telgkodeerimine, kategoriseerimine,