Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Sibika; Chapter test Pamahalaan

1. Patuloy na pagpapahiram ng puhunan ng mga bango at kooperatiba sa mga nais magnegosyo.
Pangkalusugan, Panlipunan, Pang-edukasyon create online activities , Panlipunan,
2. Pagkalinga ng pamahalaan sa mga bata sa lansangan.
Pangkalusugan, Panlipunan, Pang-edukasyon, Pangkabuhayan,
3. Pagpapabuti sa sistema ng pagtuturo tulad ng karagdagang kompyuter at mga aklat
Pangkabuhayan, Pang-edukasyon, Pangkatahimikan, Panlipunan,
4. Pagbebenta ng iyong boto kung eleksiyon
Pangkabuhayan, Pang-edukasyon, Pangkatahimikan, Pangkalusugan,
5. Ito ay ang pagdumi ng tubig, hangin at lupa.
Tama, Mali educational activities , Answer_3,
6. Pagpapahalaga sa mabubuting ugaling itinuturo ng ating mga magulang
Tama, Mali, Answer_3,
7. Ito ay ang kakulangan ng sustansiya at bitamina ng katawan.
Tama, Mali, Answer_3,
8. Pagtangkilik sa produktong dayuhan
Tama, Mali, Answer_3,
9. Pagpapahusay ng serbisyo sa mga health center.
Tama, Mali, Answer_3,
10. Pagpapaigting ng militar sa kampanya laban sa terorismo.
Polusyon, Malnutrisyon, Squatting,
11. Ito ay ang tawag sa pagtatayo ng bahay kung saan-saan nang walang pahintulot.
Polusyon, Malnutrisyon, Squatting,
12. Pagsuporta sa mga programa ng pamahalaan para sa lahat
Polusyon, Malnutrisyon, Squatting,
13. Ito ay ang ahensiyang tumutulong sa pagsagip sa ating kalikasan.
Squatting, Populasyon, DENR,
14. Pagsuway sa batas trapiko
Kagawaran ng Edukasyon, Kagawaran ng Agrikultura, Kagawaran ng Pangkalusugan, Kagawaran ng Kapaligiran at Likas na Yaman,