Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Sibika: Mga Batas Para sa Maunlad na Pamumuhay

1. Ang tawag sa pagnanakaw ng mga pinuno ng pamahalaan sa kaban ng bayan.
Pangkalusugan, Pantao, Kabuhayan at Paggawa,
2. Hinuli ng pulis ang drayber ng pampasaherong dyip dahil nagbaba ito sa maling babaan Anong batas ang may kinalaman sa sitwasyong ito?
Pangkalusugan, Pantao, Kabuhayan at Paggawa,
3. Sinulatan ni Ian ang pader sa kanilang barangay. Siya ay hinuli ng barangay tanod. Anong batas ang may kinalaman sa sitwasyong ito?
Pangkalusugan, Pantao, Kabuhayan at Paggawa,
4. Paghihiwalay sa nabubulok at di-nabubulok na basura
Pang-edukasyon, Kapaligiran at Likas na Yaman, Pamilya,
5. # Jaywalking ay isang paglabag sa batas.
Pang-edukasyon, Kapaligiran at Likas na Yaman, Pamilya,
6. mga tinatanggap bukod sa itinatakdang sahod o suweldo.
Pang-edukasyon, Kapaligiran at Likas na yaman, Pamilya,
7. kapaki- pakinabang
Pangkalusugan, Pantao, Kapaligiran at Likas na Yaman,
8. Dinaraya ni Mang Luis ang timbangang ginagamit niya sa palengke. Anong batas ang may kinalaman sa sitwasyong ito?
Pangkalusugan, Pantao, Pamilya,
9. Isinumbong ni Lorna ang kapitbahay niyang nananakit sa tatlong taong gulang na anak nito Anong batas ang may kinalaman sa sitwasyong ito?
Pangkalusugan, Pantao, Kapaligiran at Likas na Yaman,
10. kabutihan
Pamilya, Pantao, Kabuhayan at Paggawa, Edukasyon,
11. Nakulong si Mang Eric dahil pinagnakawan niya ang kanyang kapitbahay. Anong batas ang may kinalaman sa sitwasyong ito?
Tama, Mali multiple choice questions , Answer_3,
12. Paghuli at pagbenta ng tarsier.
Tama, Mali, Answer_3,
13. Pagsunod sa tamang presyo ng paninda.
Tama, Mali, Answer_3,
14. May batas din para sa mga nangangalaga sa kapakanan ng kababaihan kaya sino mang mananakit o mang-aabuso sa mga babae ay pwedeng makulong.
Tama, Mali, Answer_3,
15. # Hindi dapat ninanakaw ng mga pinuno ng pamahalaan ang kaban ng bayan. Ito ay nakapagdudulot ng suliranin sa pagbibigay ng paglilingkod sa mga mamamayan.
Tama, Mali, Answer_3,
16. Pagpapasahod ayon sa batas ng minimum wage
benepisyo, kapakanan create online quizzes , karapatan create online activities , buwis,
17. Ikinulong ni Dave ang mga hayop na nanganganib na maubos sa ating bansa. Anong batas ang may kinalaman sa sitwasyong ito?
kapakanan, tungkulin, karapatan, produktibo,
18. Isinumbong ni Aling Martha ang nagbebenta ng expired na gamot sa kanilang lugar Anong batas ang may kinalaman sa sitwasyong ito?
lalabag, produktibo, tutugon, tungkulin,
19. # Gumagamit ng cellphone habang nagmamaneho ay hindi pinagbabawal ng batas.
produktibo, kapakanan, maaksaya, lalabag,
20. Pagtawid kung saan-saan.
Tama, Mali, Answer_3_(optional),
21. Ipinasara ang tindahan ni Aling Azon dahil nagbebenta ito ng lipas na delata. Anong batas ang may kinalaman sa sitwasyong ito?
Tama, Mali, Answer_3_(optional),
22. Isinarado ang kompanyang pinapasukan ni Jose dahil hindi ito sumunod sa itinakdang minimum wage ng pamahalaan Anong batas ang may kinalaman sa sitwasyong ito?
Tama, Mali, Answer_3_(optional),
23. Ito ang tawag sa pagtawid sa maling tawiran.
Jaywalking, Squatting, Vandelism, graft and corruption,
24. sumuway; hindi susunod
graft and corruption, vandelism, jaywalking, squatting,
25. Nakulong ang mga magulang dahil puwersahang pinagtatrabaho at sinasaktan ang kanilang mga anak sa murang gulang pa lang.
Batas ukol sa Pamilya, Batas ukol sa Karapatang Pantao, Batas ukol sa Kalusugan help students assimilate material , Batas ukol sa Kabuhayan at Paggawa,