Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Sibika: Mga Batas Para sa Maunlad na Pamumuhay

1. Pagpapasahod ayon sa batas ng minimum wage
Pangkalusugan, Pantao interactive , Kabuhayan at Paggawa,
2. Dinaraya ni Mang Luis ang timbangang ginagamit niya sa palengke. Anong batas ang may kinalaman sa sitwasyong ito?
Pangkalusugan, Pantao quiz generator , Kabuhayan at Paggawa,
3. Isinarado ang kompanyang pinapasukan ni Jose dahil hindi ito sumunod sa itinakdang minimum wage ng pamahalaan Anong batas ang may kinalaman sa sitwasyong ito?
Pangkalusugan, Pantao create online quizzes , Kabuhayan at Paggawa,
4. Isinumbong ni Lorna ang kapitbahay niyang nananakit sa tatlong taong gulang na anak nito Anong batas ang may kinalaman sa sitwasyong ito?
Pang-edukasyon, Kapaligiran at Likas na Yaman, Pamilya,
5. Sinulatan ni Ian ang pader sa kanilang barangay. Siya ay hinuli ng barangay tanod. Anong batas ang may kinalaman sa sitwasyong ito?
Pang-edukasyon, Kapaligiran at Likas na Yaman, Pamilya,
6. Ikinulong ni Dave ang mga hayop na nanganganib na maubos sa ating bansa. Anong batas ang may kinalaman sa sitwasyong ito?
Pang-edukasyon, Kapaligiran at Likas na yaman, Pamilya,
7. mga tinatanggap bukod sa itinatakdang sahod o suweldo.
Pangkalusugan, Pantao, Kapaligiran at Likas na Yaman,
8. # Hindi dapat ninanakaw ng mga pinuno ng pamahalaan ang kaban ng bayan. Ito ay nakapagdudulot ng suliranin sa pagbibigay ng paglilingkod sa mga mamamayan.
Pangkalusugan, Pantao, Pamilya,
9. Paghuli at pagbenta ng tarsier.
Pangkalusugan, Pantao, Kapaligiran at Likas na Yaman,
10. kabutihan
Pamilya, Pantao help students assimilate material , Kabuhayan at Paggawa, Edukasyon,
11. Ipinasara ang tindahan ni Aling Azon dahil nagbebenta ito ng lipas na delata. Anong batas ang may kinalaman sa sitwasyong ito?
Tama, Mali, Answer_3 print quizzes ,
12. sumuway; hindi susunod
Tama, Mali, Answer_3,
13. Nakulong si Mang Eric dahil pinagnakawan niya ang kanyang kapitbahay. Anong batas ang may kinalaman sa sitwasyong ito?
Tama, Mali, Answer_3,
14. Ito ang tawag sa pagtawid sa maling tawiran.
Tama, Mali, Answer_3 educational activities ,
15. Hinuli ng pulis ang drayber ng pampasaherong dyip dahil nagbaba ito sa maling babaan Anong batas ang may kinalaman sa sitwasyong ito?
Tama, Mali, Answer_3,
16. Paghihiwalay sa nabubulok at di-nabubulok na basura
benepisyo, kapakanan, karapatan, buwis,
17. Isinumbong ni Aling Martha ang nagbebenta ng expired na gamot sa kanilang lugar Anong batas ang may kinalaman sa sitwasyong ito?
kapakanan, tungkulin, karapatan, produktibo,
18. May batas din para sa mga nangangalaga sa kapakanan ng kababaihan kaya sino mang mananakit o mang-aabuso sa mga babae ay pwedeng makulong.
lalabag, produktibo short answer questions , tutugon, tungkulin,
19. Pagsunod sa tamang presyo ng paninda.
produktibo, kapakanan, maaksaya, lalabag,
20. Ang tawag sa pagnanakaw ng mga pinuno ng pamahalaan sa kaban ng bayan.
Tama, Mali, Answer_3_(optional) interactive ,
21. # Gumagamit ng cellphone habang nagmamaneho ay hindi pinagbabawal ng batas.
Tama, Mali, Answer_3_(optional),
22. Tinanggap ng isang pampublikong paaralan ang anak ni Mang Pedro kahit wala siyang perang pambayad. Anong batas ang may kinalaman sa sitwasyong ito?
Tama, Mali, Answer_3_(optional),
23. Nakulong ang mga magulang dahil puwersahang pinagtatrabaho at sinasaktan ang kanilang mga anak sa murang gulang pa lang.
Jaywalking, Squatting, Vandelism, graft and corruption,
24. # Jaywalking ay isang paglabag sa batas.
graft and corruption, vandelism, jaywalking, squatting,
25. Pagtawid kung saan-saan.
Batas ukol sa Pamilya, Batas ukol sa Karapatang Pantao, Batas ukol sa Kalusugan, Batas ukol sa Kabuhayan at Paggawa,