Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Sibika: Mga Pagpapahalaga sa Paglilingkod ng Pamahalaan

1. Huwag makipagtulungan sa mga nangangalaga sa ating kapaligiran
Pangangalaga sa sariling kalusugan, Pagpapahalaga sa Edukasyon, Paggalang sa lahat ng mga pinunuo at kawani ng gobyerno,
2. Sumunod sa mga alituntuning ipinatutupad ng pamahalaan
Pakikipagtulungan sa mga alagad ng batas, Pagpapahalaga sa Edukasyon, Pagpapahalaga sa Sariling Kalusugan, Pagtulong sa mga gawaing pangkaunlaran,
3. Alin ang nagpapakita ng pagpapahalaga sa mga pampubliko at pribadong ari-arian?
Pagpapahalaga sa sariling kalusugan, Pagpapahalaga sa Edukasyon, Paggalang sa lahat ng mga pinuno at kawani ng gobyerno, Pagtulong sa mga gawaing pangkaunlaran,
4. Panitilihing malusog ang katawan.
Pakikiisa at pangangalaga sa mga proyektong pambayan, Pagbabayad ng utang sa pananalapi teacher , Pagtulong sa mga gawaing pangkaunlaran, Pagtulong sa mga gawaing pangkaunlaran,
5. Isinusumbong ni Joel ang mga nagnanakaw ng kuryente ng kanilang lugar
Tama, Mali, Answer_3,
6. Pinuputol ng iyong batang kapatid ang bagong tanim na puno.
Tama, Mali, Answer_3,
7. Igalag ang lahat ng mga pinuno at kawani ng pamahalaan
Tama, Mali, Answer_3 quiz generator ,
8. Ito ang tawag sa pgsusulat sa pader o pagsira ng mga pribado at pampublikong imprastraktura.
Tama, Mali, Answer_3,
9. empleyado; kamiyembro
Tama, Mali, Answer_3,
10. BinabatI ni Jose ang kapitan ng kanilang barangay tuwing nasasalubong niya ito.
Pangangalaga sa Sariling Kalusugan, Pagpapahalaga sa Edukasyon, Paggalang sa Lahat ng mga Pinuno at Kawani ng Gobyerno,
11. makisali
kawani, makilahok, mamuhunan,
12. Dapat pahalagahan ang mga paglilingkod ng pamahalaan
sumuway, makilahok, mapanuri,
13. Sinasabihan ang ating kaibigan na huwag magsulat sa mga pader ng paaralan at ibang imprastraktura.
vandalism, jaywalking, squatting,
14. Nagsusumikap sa pag-aaral si Eddie kahit nahihirapan siya sa mga takdang aralin.
pag- spray ng pintura mga bintana ng mga gusali, pagsusulat sa mga pader, pagsira ng mga bintana, hindi pagihi sa mga bakanteng lote,
15. Ang mga bangkong ito ay nagpapautang ng puhunan sa mga mangingisada, magsasaka, at iba pang manggagawa na nais umasenso sa buhay.
DBP o Development Bank of the Philippines, BDO o Banco De Oro, LBP o Land Bank of the Philippines, BPI o BAnk of the Philippine Islands,
16. Binabayaran ni Sarah ang nahiram niyang pera sa bangko.
Pakikiisa at pangangalaga sa mga proyektong pambayan, Pagtulong sa mga gawaing pangkaunlaran, Pagpapahalaga sa edukasyon, Pakikipagtulungan sa mga alagad ng batas.,
17. Nggtuturo at nagbibigay ng seminar ng pagbebake ng cake, pananahi, at iba pang livelihood trainings para magkaroon ng hanapbuhay.
Pagtulong sa mga gawaing pangkaunlaran, Pangangalaga sa sariling kalusugan, Pagpapahalaga sa edukasyon, Paggalang sa lahat ng mga pinuno at kawani ng gobyerno,
18. Ang taong may sakit ay hindi makapaghahanapbuhay ng maayos, kung kaya%27t maaring maging pabigat sa pamilya.
Sasabihin ko na wag sulatan ang pader. Ito ay nakakadumi at masama ito., Magpapasalamat ako sa kanya na sinusulatan niya ang pader., Sasabihin ko na sasali ako sa pagsulat sa pader para masaya. online quizzes ,
19. Sinusulatan ng iyong kaibigan ang bagong pinturang pader ng iyong barangay hall.
Sasabihin ko na alisin na lang yung dahon kaysa sa putulin ito., Sasabihin ko na pitasin niya nalang ang bulaklak kaysa sa putulin ito., Sasabihin ko na wag niyang putulin ang bagong tanim na puno,