Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Sibika: Mga Balakid sa Paglilingkod ng Pamahalaan

1. Magkakaroon ng suliranin o problema sa paglilingkod pang-edukasyon at pag-katahimikan kapag maliit lamang ang bilang ng populasyon.
Tama, Mali, Answer_3_(optional),
2. Nagkukulang ang pondo ng pamahalaan kapag hindi nagbabayad ng buwis.
Tama, Mali, Answer_3,
3. Mas nabibigyan pansin ang paglilingkod sa edukasyon kung kaunti lamang ang populasyon.
Tama, Mali active teaching , Answer_3,
4. Maayos ang pagbibigay ng paglilingkod ng pamahalaan kung konti lamang ang mga tao.
Tama, Mali, Answer_3,
5. Dumurumi ang kapaligiran kapag dumarami ang mga tao. #
Tama, Mali, Answer_3,
6. Ang pagbabayad ng buwis ay hindi nakakatulong sa pamahalaan.
Tama, Mali, Answer_3,
7. hadlang; nakasasagabal
Tama, Mali, Answer_3,
8. Nagdudulot ng ibat-ibang sakit sa pagdami ng mga tao.
Tama, Mali, Answer_3,
9. Dumarami ang nagkakaroon ng trabaho sa paglaki ng populasyon.
Tama, Mali, Answer_3,
10. Hindi nagiging sapat ang pagkain kapag lumalaki ang populasyon.
Populasyon, , ,
11. Nabibigay ng mahusay at mabuti ang paglilingkod ng pamahalaan kapag kaunti lamang ang mga tao.
Tama, Mali, Answer_3 test ,
12. Ito ay isang balakid na kinalaman sa kakulangan ng salapi mula sa kita ng mga manggagawa at negosyo na nagiging problema sa pagbibigay ng paglilingkod.
Mali, Answer_3,
13. resulta ng isang bagay; kahihinatnan
Tama, Mali, Answer_3,
14. Nagkakaroon ng magandang epektong pangkalusugan kapag kaunti lamang ang mga tao.
hindi pagbabayad ng buwis, , ,
15. magtayo ng negosyo
Tama, Mali, Answer_3,
16. Nagkakaroon ng problema sa kapayapaan kapag dumarami ang mga tao.
Tama, Mali, Answer_3,
17. Nabibigay ng pamahalaan ang mga paglilingkod kahit hindi nagbabayad ng buwis.
balakid, epekto, tungkulin, mamumuhunan,
18. Lumalaki ang kinakailangang salapi ng pamahalaan kapag lumalaki ang bilang ng mga tao.
epekto, sanhi, balakid, mamuhunan,
19. Ito ang suliranin na may kinalaman sa pagdami ng mga bilang ng tao.
epekto educational activities , empleyado, balakid,