Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Uri ng Pangungusap

1. Basahin mo bago tayo umakyat sa bundok
Pasalaysay web tool , Patanong, Padamdam, Pautos/ Pakiusap
2. Mabigat ang dala kong bag
Pasalaysay, Patanong, Padamdam, Pautos/Pakiusap
3. Ano ba ang sinasabi riyan
Pasalaysay, Patanong, Padamdam, Pautos/Pakiusap
4. Ang lahat ay pinag-ingat
Pasalaysay, Patanong, Padamdam, Pautos/Pakiusap
5. Madulas ang daan dahil katitila pa lamang ng ulam
Pasalaysay, Patanong, Padamdam, Pautos/Pakiusap
6. Aba, nakakatakot
Pasalaysay, Patanong online learning games , Padamdam, Pautos/Pakiusap
7. web pageMagingat ka lang sa pag-akyat
Pasalaysay, Patanong, Padamdam, Pautos/Pakiusap
8. Tutuloy na tayo, Nining
Pasalaysay crossword maker , Patanong, Padamdam, Pautos/Pakiusap
9. Yehey, Ang ganda roon
Pasalaysay, Patanong, Padamdam, Pautos/Pakiusap
10. Dumating si Aling Elena Ano ang uri ng pangungusap nito at ano ang bantas.
Pasalaysay ., Patanong ? teacher , Padamdam !, Pautos/ Pakiusap .
11. Hay, pagod na pagod na ako Ano ang uri ng pangungusap nito at ano ang bantas.
Pasalaysay ., Patanong ?, Padamdam !, Pautos/Pakiusap .
12. Ano po ang nangyari Inay Ano ang uri ng pangungusap at ano ang bantas
Pasalaysay ., Patanong ?, Padamdam !, Pautos/Pakiusap .
13. Pakikuha mo muna ako ng tubig Ano ang uri ng pangungusap at ano ang bantas
Pasalaysay ., Patanong ?, Padamdam !, Pautos/Pakiusap .
14. Naku, sobra ang nerbyos ko Ano ang uri ng pangungusap at ano ang bantas
Pasalaysay ., Patanong ?, Padamdam !, Pautos/Pakiusap .
15. Bakit po, Inay Ano ang uri ng pangungusap at ano ang bantas
Pasalaysay ., Patanong ?, Padamdam !, Pautos/Pakiusap .
16. Akala koy hindi na ako makakauwi Ano ang uri ng pangungusap at ano ang bantas
Pasalaysay ., Patanong ?, Padamdam !, Pautos/Pakiusap .
17. Nasiraan kami Ano ang uri ng pangungusap at ano ang bantas
Pasalaysay ., Patanong ?, Padamdam !, Pautos/Pakiusap .
18. crossword maker Sus, kay tagal naming naghintay Ano ang uri ng pangungusap at ano ang bantas
Pasalaysay ., Patanong ?, Padamdam !, Pautos/Pakiusap .
19. Halika. Magpasalamat tayo sa Maykapal Ano ang uri ng pangungusap at ano ang bantas
Pasalaysay ., Patanong ?, Padamdam !, Pautos/Pakiusap .