Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Reši križanko

Crossword hints:
Po __________ odvisniku se lahko vprašamo z vprašalnico kje., __________ je pomensko razmerje med povedma., Zveze stavkov so lahko podredne ali __________., _________ je zveza glavnega in odvisnega stavka., Predmet podčrtamo z _______ črto., Povedek, osebek, predmet so stavčni _______., Veznik __________ odvisnika je da., Poznamo pobudno in ________ repliko., _________ ali kongruenca., Stavki so najpogosteje ločeni z _________.,

Crossword words:
PRIREDNE, DVOJNO, KOHERENCA, UJEMANJE, ČLENI, VEJICO, KRAJEVNEM, NAMERNEGA, ODZIVNO,