Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Povezovanje v celoto

Poišči pare tako, da nastanejo smiselni pari.

Definitions:
Leta 1845 se dokončno uveljavi , Adam Bohorič , Slovenski pravopisni slovarji so izšli , Delo Na noviga lejta dan je , Črkarska pravda se je vnela zaradi , Prešeren in Čop , Slovnico štirih so leta 1947 ustvarili, Prvi slovenski pravopisni priročnik v samostojni, Urednik Kmetijskih in rokodelskih novic , Primož Trubar spada v obdobje learning , Rateški ali , Franc Miha Paglovec je svoje pridige izdal , Anton Martin Slomšek se je zavzemal za , Stanislav Škrabec je leta 1870 napisal:, Katekizem in Abecednik , Prešeren v pesništvu udejani Čopova ,

Answers:
pridiga., v zbirki Zvesti tovariš. quiz generator , reformacije., zavračata idejo ilirizma., knjigi, je napisal Fran Levec., gajica., rabo slovenščine v osnovnih šolah., Celovški rokopis., O glasu in naglasu našega knjižnega jezika v izreki in pisavi, Anton Bajec, Rudolf Kolarič, Mirko Rupel in Jakob Šolar., leta 1899, 1950, 1962 in 2001. prepare quiz , pisave metelčice., sta prvi slovenski knjigi., jezikovna in literarna načela., je Janez Bleiweis., je ustvaril bohoričico.,