Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Kahalagaan ng Pamahalaan

1. Ito ay isang ahensiyang tumutulong para mabigyuan ng serbisyong pangkalusugan, lalong-lao na ang mga kapos- palad.
Tama, Mali, Answer_3_(optional),
2. Anong uri ng pamahaan ang Pilipinas?
pagdaraos ng eleksyon o halalan, malayang pagpapahayag ng sarili, malayang pagpili ng sariling relihiyon,
3. # Ang Kagawaran ng Kalusugan ang ahensiya ng pamahalaan nangangasiwa sa pagpapatupad ng mga serbisyon nauukol sa edukasyon.
bayan o bansa, pamilya, pamahalaan, simbahan,
4. Ito ang pangunahing kabuhayan sa bansa.
undefined, undefined, undefined, undefined,
5. Layunin ng programang ito na mapababa ang porsyento ng mga iskwaters sa bansa
paglilingkod para sa pabahay, paglilingkod para sa kapaligiran online , paglilingkod para sa kalusugan, paglilingkod para sa kabuhayan,
6. Ito ay isang institusyong nangangasiwa at gumagabay sa mga mithiin ng isang bansa.
Kagawaran ng Kalusugan, Kagawaran ng Edukasyon, Kagawaran ng Agrikultura,
7. Ito ang mga pangunahing ahensyang tumutugon sa pangangailang ng bawat Pilipino ngisang maayos, tahimik at ligtas na pamayanan.
pribadong pagamutan , pampublikong paaralan grading , pampublikong pagamutan,
8. # Ang Luneta o Rizal Park ay isang pampublikong pasyalan.
paglilingkod para sa kabuhayan, paglilingkod para sa edukasyon, paglilingkod para sa pabahay, paglilingkod para sa kapaligiran,
9. Ito ang nagtuturo sa mga magsasaka sa makabagong pamamaraan sa pagsasaka p[ara dumami ang kanilang ani.
Gawad Kalinga, National Housing Authority, Habita for Humanity,
10. Ito ang ahensyang inaatasan na magbantay sa likas na yaman.
paglilingkod para sa pabahay, paglilingkod para sa katahimikan at kaayusan, paglilingkod para sa kabuhayan, paglilingkod para sa kapaligiran,
11. Ito ang pinakamahalagang katangian ng isang demokratikong pamahalaan.
Kagawaran ng Kalusugan, Kagawaran ng kapaliran at Likas na Yaman, Kagawaran ng Edukasyon,
12. Ang maayos na pabahay ay isang proekto ng pamahalaan katulong ang _________________________.
National Housing Authority o NHA, Armed Forces of the Philippines o AFP, Department of Foreign Affairs o DFA, Philippine National Police o PNP,
13. # Ang demokratikong pamamahala ay nagbibigay ng karapatan sa mga mamamayan na pumili ng mga nais nilang mamuno sa kanila.
edukasyon, kalusugan ESL , kapaligiran,
14. Ang pamahalaan; ay binubuo ng mga; taong nangangakong maglilingkod; sa sambayanang Pilipino.;
Tama, Mali e-learning , Answer_3_(optional),
15. Pagtatag ng mga pampublikong pagamutan, ospital o health center.
Tama, Mali tool for teachers , Answer_3_(optional),
16. May mga ahensia ng pamahalaan na ngangasiwa sa ating mga _______________ tulad ng tulay at kalye.
pagsasaka, pangingisda, pagmimina,
17. Walang bayad o nagbibigay ng libreng pagpapagamot ang mga #.
Kagawaran ng Kalusugan, Kagawaran ng Agrikultura, Kagawaran ng Edukasyon, Comprehensive Agrarian Reform Program,
18. Ipinapatupad upang magkaroon ng sariling lupa ang mga magsasaka walang sariling sakahan.
Department of Foreign Affairs or DFA, Philippine General Hospital, National Housing Authority o NHA, Comprehensive Agrarian Reform Program o CARP,
19. Ito ay isang sandata upang makamit ang mga mithiin ng bawat Pilipino. At paraan para makaroon ng magandang trabaho o hanapbuhay at maayos na buhay.
inprastraktura, agrikultura, transportasyon, komunikasyon,
20. # Kinikilala ng pamahallaan ang %22kapangyarihan ng eleksyon%22 upang makamit ng bawat Pilipino ang maayos na buhay.
Tama, Mali, ,