Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


NAJDI PARE

Definitions:
B (premene) invite students , ZVOČNIKI, FONEM , GOTICA, D (premene), GOVOR, SAMOGLASNIKI, KAROLINŠKA MINUSKULA, BOHORIČICA, JAKOSTNI NAGLAS , G (premene), GOVORNO NASTOPANJE, ZVENEČI NEZVOČNIKI, TONEMSKI NAGLAS, NEZVENEČI NEZVOČNIKI, GAJICA,

Answers:
različna narečja, izgovorimo glasneje, višje..., m, l, n, r, j, v, P (premene), latinična pisava, danes, g, d, z, b, ž, dž, T (premene) quiz generator , Abecednik, Katekizem, živa-siva tek-rek, obleka, mimika, hoja, znanjost, K (premene) online education , t, s, h, š, k, f, c, p, č, živ, jedrnat, slogovno podkovan, izgovorimo močneje, Brižinski spomenik, nosilci zlogov matching excercise , Zimske urice 1584,