Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Ponovitev slovnice

Piši z velikimi črkami.

Crossword hints:
Najmanjša enota, ki nam nekaj pove., Zimske urice, Glas zaradi katerega se spremeni pomen besede., Latinična pisava v uporabi še danes., Najmanjša enota izgovorjne besede., Abecednik in Katekizem., Pisava s katero so napisani Brižinski spomeniki., Naglasno znamenje, ki določa kračino samoglasnika., Soglasniki, ki jih najdemo v povedih: GAD ZBEŽI in TA SUHI ŠKAFEC PUŠČA., Naglasno znamenje, ki določa dolžino in ožino samoglasnika., Nosilci glasov v zlogu., Naglasno znamenje, ki določa dolg in širok e ali o., Zveza samoglasnika in enega ali več soglasnikov., Soglasniki v besedi MLiNaRJeV.,

Crossword words:
GLAS, OSTRIVEC, GAJICA, STREŠICA, ZVOČNIKI, KAROLINŠKA MINUSKULA, SAMOGLASNIKI, KRATIVEC, BESEDA, NEZVOČNIKI, FONEM, ZLOG, GOTICA,