Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


4th: Sibika: Pagtutulungan: Susi sa Pagtamo ng Mithiin

1. Ito ang tawag sa bayanihan ng mga Mangyan(taga-Mindoro).
Bayanihan, Turnuhan, Pasuknong,
2. Dapat magkani-kanya sa gawain
Turnuhan, Palusong, Pasaknong,
3. Ito ang tawag sa bayanihan ng mga Bisaya.
Turnuhan, Palusong, Pasaknong,
4. makamit o makuha
kalalakihan; kababaihan, kababaihan; kalalakihan, Answer_3,
5. Ang turnuhan ay paraan ng bayanihan ng mga magsasaka sa _______
Tama, Mali, Answer_3,
6. Ito ay ang sama-samang paggawa upang makamit ang iisang layunin.
Tama, Mali, Answer_3,
7. Ang bayanihan ay ang pagtulong nang walang hinihinging ano mang kapalit
bayanihan, makabuluhan, matamo, punla,
8. Ang lahat ay may kani-kanyang tungkuling dapat gampanan upang matagumpay na mairaos ang isang pagdiriwang.
Bayanihan, makabuluhan, matamo, punla,
9. Sino ang karaniwang gumagawa ng bayanihan?
Bayanihan, makabuluhan, matamo, punla,
10. Saan salita nanggaling ang salitang bayanihan?
Bayanihan, makabuluhan, matamo, punla,
11. Dapat lang na magtutulungan ang lahat para sa ikabubuti ng lahat.
Bayanihan, tanyag school , matamo, makabuluhan,
12. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang ___________ na dapat gampanan at ________________ sa mga gawain.
Palusong at Turnuhan, Kegup at Pasuknong, Kegup at Hungon,
13. Tumutulong din sa mga proyekto o panawagan ng pamahalaaan tungkol sa
bayani, bayan, tulong,
14. binhi
Turnuhan, Palusong, Pasuknong,
15. Sila ay taga-Mindoro ay may paraan din ng bayanihan na tinatawag na pasaknong.
Tama, Hindi Tama, Answer_3,
16. Ang palusong ay ang tawag sa bayanihan ng mga _________
Tama, Hindi Tama, Answer_3 class website ,
17. Hindi mahalaga ang pagtutulungan.
Tama, Hindi Tama, Answer_3,
18. Sumingil ng bayad kapag may tinutulungan
Tama, Hindi Tama, Answer_3,
19. ang mga taniman ng niyog sa Quezon ay nalilinis at ang nabuwag na bahagi na nagiging sagabal sa pagkikita ng bunga ay pinuputol
Tagalog, Quezon, Mindoro,
20. Ang pagtutulungan ay hindi mahalaga sa pagkamit ng mithiin at sa ikauunlad ng pamayanan at bansa.
lima hanggang isang daang tao, apat hanggang sampung tao, lima hanggang sampung tao,
21. Lulusong sa bukid ang mga Tagalog upang ihanda ang lupa na pagtatamnan nila na palay.
Tagalog, Quezon, Mindoro,
22. Ano ang kapalit o bayad?
Mga Bisaya, Mga Mangyan, Mga Tagalog,
23. pagtutulungang walang hinihinging kapalit o kabayaran
Tama, Mali, Answer_3,
24. isang tanyag ng halimbawa ng pagtutulungan na walang hinihinging kapalait o kabayaran
pagdiriwang, pagsasaka, kalamidad,
25. ang mga ___________ sa Mindanao ay maglalagay at nag-aayos ng punla sa lupa at ang ____________ naghahanda ng bukid at huhukay ng lupang tatamnan.
Red Cross, Gawad Kalinga, Youth for Christ, Habitat for Humanity,
26. kilala
kalinisan, pagtatrabaho sa ibang bansa.., pagtipid ng kuryente at tubig, pagbili ng mga banyagang produkto,
27. Sa panahong ng iba%27t ibang __________,tulad ng bagyo,lindol,baha,pagsabog ng bulkan, at iba pa.
Tama, Mali, Answer_3,
28. Ano mang pagsubok ang dumating kahit magtulungan tayo hindi natin malalampasan.
Tama, Mali, Answer_3,
29. May ______________________ ang bumubuo sa turnuhan.
tungkulin,huwag magkanya-kanya, gawain,magkanya-kanya, gawain,sari-sariling,
30. May mga orginasyong nagpapakita ng pagtutulungan at pagkakaisa na gumagawa ng bahay para sa mga kapos-palad nating kababayan.
Mangingisda, Nagmimina o mga minero, Magsasaka,
31. Ang pagsubok ay madali nating malalampasan kung tayo ay tulung-tulong.
pera, pagtulong din, ginto at pilak,