Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Nghiệp vụ bảo vệ

Đảm bảo cho sự thuận lợi của những người muốn nâng cao nghiệp vụ bảo vệ

1. Hoạt động bảo vệ chuyên nghiệp là:
hoạt động của một pháp nhân cụ thể, sử dụng lực lượng và các phương tiện, công cụ hỗ trợ, nhằm đảm bảo an ninh trật tự nội bộ, bảo vệ tính mạng, tài sản......, Tất cả đều đúng
2. Nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp là:
Người làm nhiệm vụ bảo vệ, có đủ điều kiện, tiêu chuẩn nhất định., Có chức năng, nhiệm vụ quyền hạn được pháp luật quy định, Công tác trong lĩnh vực hoạt động bảo vệ., Tất cả đều đúng.
3. Vệ sĩ là:
Nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp, Hoạt động nhằm hướng vào một con người cụ thể., Cả hai đều sai, Cả hai đều đúng.
4. Đặc điểm của hoạt động bảo vệ chuyên nghiệp:
Một hệ thống thống nhất có cấp bậc., Theo những quy định nghiêm ngặt, Mục đích là giữ gìn an ninh trật tự và an toàn cho mục tiêu., Tất cả đều đúng.
5. Đặc điểm của lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp:
Được đào tạo huấn luyện chuyên sâu, có tay nghề. create online quizzes , Đảm bảo tiêu chuẩn sức khỏe, lý lịch, trình độ văn hóa., Tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn pháp luật, đạo đức xã hội., Tất cả đều đúng.
6. interactive Phẩm chất của bảo vệ chuyên nghiệp:
Thích ứng và sẵn sàng đối phó với các tình huống phức tạp., Sáng suốt, dũng cảm và mưu trí ứng phó với tình hình cụ thể., Có tính nhân bản cao., Tất cả đều đúng.
7. Nghiệp vụ bảo vệ là gì?
Tổng hợp các biện pháp chuyên môn trang bị cho bảo vệ., Đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn tài sản., Phục vụ cho các cơ quan, doanh nghiệp, pháp nhân., Tất cả đều đúng.
8. Nội dung cơ bản của nghiệp vụ bảo vệ:
Biện pháp hành chính, Biện pháp quần chúng, Biện pháp tuần tra, canh gác, Tất cả đều đúng.
9. Lề lối làm việc khi thực hiện nhiệm vụ bảo vệ:
Tiến hành công khai, chịu trách nhiệm trước cấp trên., Chịu trách nhiệm trước người đứng đầu cơ quan, xí nghiệp..., Có tinh thần hỗ trợ trong khi thực hiện nhiệm vụ chung., Tất cả đều đúng.
10. Canh gác là gì?
Là hoạt động công khai trông coi để giữ, bảo vệ, phòng bất trắc., Nhằm cảnh giới và bảo vệ những khu vực, mục tiêu..., Bảo đảm an ninh trật tự trong cơ quan, xí nghiệp., Tất cả đều đúng.
11. Mục đích của canh gác:
Bảo đảm an ninh trật tự thuộc phạm vi mục tiêu canh gác., Hoạt động trong mọi tình huống, nắm vững tình hình liên quan., Không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường., Tất cả đều đúng.
12. Yêu cầu của canh gác:
Nắm địa bàn địa vật, khu vực trọng yếu, địa điểm trọng tâm..., Nắm vững những vấn đề bất thường trong cơ quan, xí nghiệp..., Từng bước nhớ mặt, biết tên những người có trách nhiệm..., Tất cả đều đúng.
13. Mục tiêu cần bảo vệ là:
Những khu vực, địa bàn, cơ quan, doanh nghiệp cụ thể., Mục tiêu mà lực lượng bảo vệ có nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự., Mục tiêu có các hoạt động diễn ra bình thường, Tất cả đều đúng.
14. Nhiệm vụ cụ thể đối với nhân viên bảo vệ mục tiêu cố định:
Mở đóng cổng, kiểm soát giấy tờ ra vào đối với cán bộ, nhân viên..., Đăng ký sổ sách và hướng dẫn giải quyết các liên hệ công tác..., Kiểm soát phương tiện, đồ vật hành lý của những người ra vào..., Tất cả đều đúng.
15. Nhiệm vụ cụ thể đối với nhân viên bảo vệ mục tiêu cố định:
Tổ chức áp tải, phát hiện, ngăn chặn, trấn áp mọi hành vi xâm hại, Thường xuyên kiểm tra phương tiện vận chuyển, đảm bảo tiến độ, Bảo vệ, giám sát chặt chẽ các khâu giao nhận, bốc xếp., Tất cả đều đúng.
16. Nhiệm vụ cụ thể đối với mục tiêu là yếu nhân cần bảo vệ:
Luôn sẵn sàng đối phó với các hành vi xâm hại đến yếu nhân., Phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi gây rối, ảnh hưởng xấu., Chú ý đến các hoạt động quay phim, chụp ảnh và người gặp gỡ., Tất cả đều đúng.
17. Các vấn đề cần nắm vững khi bảo vệ các chuyến hàng:
Mục tiêu hàng đầu là bảo vệ an toàn, tuyệt đối giữ bí mật tên hàng, Giữ bí mật loại hàng, chủng loại, số lượng giao và nhận, lộ trình.., Chỉ liên hệ với người có trách nhiệm trực tiếp về tuyến đường..., Tất cả đều đúng.
18. Những vấn đề cần nắm vững khi bảo vệ yếu nhân:
Mục tiêu hàng đầu là đảm bảo an toàn tuyệt đối cho yếu nhân. online quizzes , Hiểu rõ tính cách, thói quen, sở trường và hoạt động của yếu nhân, Nắm vững các mối quan hệ xã hội, gia đình, các mối thâm tình, Tất cả đều đúng.
19. Hoạt động tuần tra là gì:
Là công tác được tiến hành ở các mục tiêu quan trọng trên địa bàn, Phòng ngừa, ngăn chặn, trấn áp kịp thời các hành vi xâm hại... build your own quiz , Bảo vệ an toàn cho mục tiêu trên địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, Tất cả là gì?
20. Ý nghĩa của hoạt động tuần tra:
Là nhiệm vụ quan trọng, hỗ trợ đắc lực cho công tác canh gác., Phát hiện những sơ hở thiếu sót liên quan đến bảo vệ mục tiêu., Cả hai đều đúng, Cả hai đều sai
21. Yêu cầu của công tác tuần tra:
Đảm bảo an toàn, an ninh tuyệt đối cho mục tiêu cần bảo vệ. elearning , Luôn luôn quan sát phát hiện những vấn đề bất thường, bất ngờ, Luôn giữ bí mật và tạo bất ngờ cho đối phương tại vị trí xung yếu, Tất cả đều đúng.
22. Nhiệm vụ khi tiến hành hoạt động tuần tra:
Tiến hành tuần tra bên trong và bên ngoài hàng rào, ranh giới..., Chú ý kho, bến bãi, cơ sở sản xuất để phát hiện, bắt giữ..., Lập biên bản những người có hành động chui, leo tường rào..., Tất cả đều đúng.