Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Pang-ugnay (Pang-angkop at Pang-ukol)

Piliin ang wastong sagot na tutugon sa bawat bilang. Balikan ang mga natutunan tungkol sa paksa ng pang-angkop at pang-ukol.

1. Ano ang wastong kahulugan ng pang-angkop?
Inilalagay ang titik G upang maging kahong malaki., Inilalagay ang titik NG upang maging kahong malaki., Tinatanggal ang titik N at pinapalitan ng titik NG upang maging kahong malaki. test , Walang babaguhin at ilalagay ang NA upang maging kahon na malaki.,
2. Piliin ang wastong pang-ukol na bubuo sa pangungusap. (_________ bangayan ng dalawang senador ang kanilang pinag-uusapan.)
0, 1, 2 prepare quiz , 3,
3. Alin sa sumusunod ang ginamitan ng wastong pang-angkop?
sa, ng, nang, na,
4. Ano ang ginagawa kung ang panuring na salita ay nagtatapos sa titik N gaya ng (kahon ___ malaki).
Tungkol sa, Alinsunod sa, Ayon sa, Laban sa,
5. Piliin ang wastong pang-ukol na bubuo sa pangungusap. (Buhat ____ bukal ang tubig na ito.)
para sa, laban sa, tungkol sa, lahat ng nabanggit,
6. Alin sa sumusunod ang ginamitan ng wastong pang-angkop?
mababangis na hayop, matabang pagkain, matindi na gutom, wika ng dayuhan,
7. Piliin ang wastong pang-ukol na bubuo sa pangungusap. (Hindi ka na dapat magsalita ___________ kanya.)
ulam ng masarap, matipunong katawan, regalo na mahalaga, kasangkapan na makintab,
8. Anong pang-angkop ang ginagamit kung ang panuring na salita ay nagtatapos sa patinig (a, e, i, o, u)?
Nag-uugnay ito ng dalawang salita upang maging maayos ang paraan ng pagsasalita., Nag-uugnay ito ng dalawang salita upang maging maayos ang paraan ng pakikinig., Nag-uugnay ito ng dalawang salita upang maging maayos ang paraan ng panonood., Nag-uugnay ito ng dalawang salita upang maging maayos ang paraan ng pagsusulat.,
9. Ilan ang pang-angkop na ginamit sa pangungusap? (Ang mga batang namamalimos sa kalye ay nakakaawa.)
Ito ay salita o kataga na nag-uugnay ng isang pangngalan o panghalip sa iba pang salita sa pangungusap., Ito ay salita na nag-uugnay ng mga pangngalan, pandiwa, pang-uri at pang-abay., Ito ay binubuo ng katagang (na at ng)., Ito ay salitang nag-uugnay ng pangngalan, panghalip, pandiwa, pang-uri at pang-abay.,