Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Aspekto ng Pandiwa #2

Punan ng wastong pandiwa ang mga pangungusap. Piliin ang titik ng tamang sagot.

1. Ang grupo nina Mrs. Gomez ang ________________ ng silid-aralan ngayon.
gagamit, gumamit, gumagamit, Walang sagot
2. _______________ ka ba sa opisina mamaya?
Papasok, Pumapasok print quizzes , Pumasok, Walang sagot
3. ______________ kami nina Tita Helen noong isang linggo.
Nagkita school , Nagkikita, Magkikita, Walang sagot
4. Ako ay ___________________ ng sapatos araw-araw.
Naglinis, Naglilinis, Luminis, Walang sagot
5. crossword maker Sa Biyernes, ___________________ kami ng aking mga kaibigan.
nagkikita, nagkita, magkikita, Walang sagot
6. ________________ si Noli ng maraming saging kahapon.
Kumain, Kumakain, Kakain, Walang sagot
7. Si ate ay ___________ bukas.
naglakad, naglalakad, maglalakad, Walang sagot
8. Siya ang _______ ng sahig kanina.
nagwalis, nagwawalis, magwawalis, Walang sagot
9. Ang niluluto niya ay _______ kanina.
nasunog, nasusunog, masusunog, Walang sagot