Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Iedzimtas sirdskaites

1. Biežākā %22zilā%22 tipa sirdskaite
Fallo tetrāde, kopējs ātrijs, A0 koarktācija, MV stenoze
2. interactive learning Fallo tetrādes klīnika:
Cianoze atkarībā no stenozes pakāpes. Progresējoša, Bieži trokšņi plaušās, %22astmas%22 diagnoze, Klaudzošs 1. tonis, 3/6 sistolisks troksnis 3 ribstarpā pa kreisi, drebēšana
3. class page Atvērta arteriālā vada (PDA) klīnika
Zīdaiņiem- Pastiprinātas ictus pulsācijas., Bieži trokšņi plaušās, %22astmas%22 diagnoze, Klaudzošs 1. tonis, ↑ dzimšanas svars
4. Fallo tetrāde
10-15%25 no VCC (vitium cordis congenitum) class page , Asociējas ar 2.hromosomas mikrodelēciju, Asociējas ar 22.hromosomas mikrodelēciju, 8%25 ASD
5. Fallo tetrāde
Asociējas ar 22.hromosomas mikrodelēciju, 15%25 ASD, 6%25 no VCC, Biežākā “zilā’’ tipa sirdskaite
6. Fallo tetrāde klīniskās pazīmes
Rtg %3e 6mēn. bagātīgs asinsvadu zīmējums, palielināts Hb, samazināts Ht, samazināts sO2,
7. Fallo tetrāde klīniskās pazīmes
Rtg bagātīgs asinsvadu zīmējums, palielināts Hb, samazināts Ht, kreisā ventrikula hipertrofija
8. Fallo tetrāde - taktika
Propranola terapija, Endokardīta profilakse, Digoksīna terapija, Operē pusaudžu gados
9. Fallo tetrāde - taktika
Kontraindicēts Digoksīns, Endokardīta profilakse, Sirds transplantācija, Operē pusaudžu gados
10. Atvērts arteriāls vads ( PDA )
5-10%25 no VCC, Biežāk, ja dzīvo augsti kalnos %3e4500m, Zēni : Meitenes 3: 1, vēlīni dzimušiem
11. PDA
Zēni : Meitenes 1: 3, 5-10%25 no VCC, Biežāk, ja dzīvo pie jūras., 3%25 no VCC
12. Atvērts arteriāls vads ( PDA )
i/uterīnā peridā asinsvads noslēdzas 72 h pēc dzimšanas, labā ventrikula hipertrofija, aritmiju izraisīta pēkšņa nāve, Kardiovaskulāras mazspējas pazīmes
13. KREISĀS SIRDS HIPOPLĀZIJAS SINDROMS( KSHS )
Asociējas ar VSD -10%25., Asociējas ar Ao koarktāciju -75%25., Sastop 80%25 no VCC, Neattīstīts kr. ventrikuls;
14. KREISĀS SIRDS HIPOPLĀZIJAS SINDROMS( KSHS )
Sastop 1%25 no VCC ( 9%25 no jaundzimušo VCC)., Asociējas ar VSD 68%25., neattīstīts labasi ventrikuls, Biežākais iemesls nāvei līdz 1mēn.vecumam.
15. KREISĀS SIRDS HIPOPLĀZIJAS SINDROMS( KSHS )
Asociējas ar Ao koarktāciju -75%25., Asociējas ar VSD -10%25., Sastop 61%25 no VCC, Asociējas ar lielu ASD -15 %25.
16. KSHS klīniskās pazīmes
Astupa rād.- metabola alkaloze., EKG - apstiprina diagnozi, RTG-hipervolēmija plaušās, sirds ēna N vai↑., EHO –apstiprina diagnozi.
17. quiz KSHS klīniskās pazīmes
tahikardija, tahipnoe, dispnoe., Klaudzošs II tonis, Astupa rād.- metabola acidoze, hipoksēmija., vājš perifērais pulss
18. KSHS taktika
Prostin infūzija, Sirds transplantācija mix questions , Norwood OP agrīnā vecumā, O2 inhalācijas
19. computer assisted language learning KSHS taktika
Kontraindicētas O2 inhalācijas, Ātriju balonseptostomija = Rashkind proc., intubācija- MPV ar 21%25 O2, Prostin infūzija ir kontraindicēta.
20. KSHS komplikācijas
Psihomotorās attīstības traucējumi., Postoperatīvi – alkaloze, Pēc Norwood OP- Ao loka obstrukcija, Postoperatīvi- nieru, aknu mazspēja
21. MAĂISTRĀLO ASINSVADU TRANSPOZĪCIJA
Cianoze, Otrā biežākā zilā tipa sirdskaite ( 16%25), samazināts dzimšanas svars, Zēni : meitenes 1:3
22. MAT pazīmes
Zēni : meitenes 3 : 1, EKG- agrīni N ,vēlāk lb. ventr. hipertrofija, Astrupa rād. – hipoksēmija, acidoze, Pirmā biežākā zilā tipa sirdskaite
23. MAT klasifikācija
Ar intaktu ventrikulu starpsienu, primārs, sekundārs, Ar ventrikulu starpsienu defektu
24. MAT ar ventrikulu starpsienu defektu
ar PA stenozi, bez PA stenozes, ar ↑ asinsvadu pretestību plaušās, ar normālu asinsvadu pretestību plaušās
25. MAT taktika
Prostin infūzija, Balonseptotomija, Digoksīna infūzija, Metabolo rād. korekcija
26. quiz builder MAT taktika - Ķirurģiska korekcija
‘’Swich ‘’ operācija (samaina PA, AO, koronāros), Mustard / Senning OP (intraatriāla ielāps), Rastelli OP (homografts no kr.ventrikula uz PA), (“Waldhausen flap’’
27. MAT komplikācijas
Letalitāte –nesaņemot th 30%25- 1 dzīves nedēļā, Plaušu obstruktīvās slimības., Aritmiju izraisīta pēkšņa nāve., Psihomotorās attīstības traucējumi
28. AORTAS KOARKTĀCIJA
6%25 no VCC, Zēni : meitenes 3 : 1, Asociējas ar Kušinga sindromu, Asociējas ar 22.hr.mikrodelēciju,
29. Ao koarktācija
Descendējošās torakālās aortas sašaurinājums, Bieži asociējas ar PDA, VSD, divviru AoV, Descendējošās abdominālās aortas sašaurinājums, Tērnera sy
30. Ao koarktācijas veidi
Preduktāla invite students , Pseidokoarktācija, Jukstaduktāla, Postduktāla
31. Ao koarktācijas pazīmes
Vājš pulss uz apakšējām ekstremitātēm, Arteriāla hipotensija, Sistolisks troksnis pārvadās uz padusi, muguru, ↑ dzimšanas svars
32. Ao koarktācijas pazīmes
Arteriāla hipertensija, Sistolisks troksnis pārvadās uz vēderu, Akūta KVM, Vājš pulss uz augšējām ekstremitātēm
33. Ao koarktācija- taktika
“Waldhausen flap’’- ielāps, Balonangioplastija pie rekoarktācijām create online quizzes , Gals- galā operācija, Prostin th