Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


i segni stradali B1-C1 włos. Pol.

Definitions:
diritto di precedenza, curva pericolosa teaching , obbligo d%27arresto all%27incroccio generate answer keys , divieto di sorpasso online learning games , direzione obbligatoria, divieto di fermata, divieto di trasporto, passo carrabile, lavori in corso, senso vietato, sosta vietata, attraversamento pedonale, limite di velocita, divieto di accesso, transito a sensi unici alterati test , obbligo di dare la precedenza,

Answers:
przejazd w dwóch kierunkach , roboty drogowe, zakaz postoju short answer questions , znak stopu, niebezpieczny zakret class page , zakaz wyprzedzania, ograniczenie prędkości, zakaz wjazdu, zakaz ruchu, zakaz zatrzymywania się tool for teachers , pierwszeństwo przejazdu, zakaz wjazdu, znak pierwszeństwa, zakaz postoju pod grozba usuniecia pojazdu, przejście dla pieszych, nakaz ruchu,