Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


V.14.Multimi

Mult succes!

1. Cardinalul multimii A = {10;11;12; ... ;100} este # .
multimi.diagr..JPG, , ,
2. Determinati valorile lui x pentru care avem {2;4;x} c {1;2;4;8} , %22c%22 este simbolul pentru inclus (Daca sunt mai multe valori le separati prin ;)
, ,
3. Daca A = {x | x numar natural , x | 4} , atunci A = {# } .
3;5;9;11, , ,
4. Daca AUB are 25 elemente, A-B are 5 elemente, B-A are 12 elemente, atunci A∩B are # elemente.
3;11, , ,
5. Fie P multimea numerelor naturale patrate perfecte si C multimea numerelor naturale cuburi perfecte.Stabiliti daca numerele urmatoare sunt in P∩C.
2;3;4;5;7;9;11, , ,
6. A={# }
2;4;7, , ,
7. B={# }
5;9, , ,
8. Identificati care dintre elementele de mai jos apartin multimii A ={x | x numar natural , x | 20 si x %2b 3 %3c12} .
6, 7, 8, 9,
9. Daca multimea A are 10 elemente, multimea B are 16 elemente, iar A∩B are 3 elemente, atunci AUB are # elemente.
90, 91, 89, 100,
10. B-A = {# }
1;8, improve results , ,
11. Daca A = {x | x este ultima cifra a lui 3ª}si B = {x | x este ultima cifra a lui 7ª}atunci avem
4, 10, 5, 2,
12. A-B = {# }
1;2;4, online quizzes , ,
13. A∩B = {# }
A = B, A nu e inclus in B, A si B nu au elemente comune, A are mai putine elemente decat B,
14. Daca multimea A are 15 elemente, multimea B are 7 elemente, iar AUB are 18 elemente, atunci A∩B are # elemente .
26, 23, 29, 28,
15. Daca M = {1;2;3} , atunci M are # submultimi.
3, 6 activity , 4, 5,
16.
13, 7, 8, 17,
17. IMPORTANT ! In casetele pentru raspunsuri, daca trebuie sa scrieti elementele unei multimi scrieti-le in ordine crescatoare, separate prin simbolul %22;%22 (ex.:1;4;6;68). In mod normal nu conteaza ordinea in care se scriu elementele unei multimi intre acolade, dar programul are setate raspunsurile in acest mod.
1, 8, 10¹², 4³,