Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


test C

1. Care dintre următoarele instrucţiuni C%2b%2b are ca valoare numărul format din prima şi ultima cifră a numărului de 3 cifre memorat de n?
n / 10%2bn %25 100 , n / 10*10%2bn %25 10 , n /100*10%2bn %25 10 , n-n / 10 %25 10
2. Ce se va afisa in urma executiei secventei de instructiuni? i=10; do{i=i%2b1; cout%3c%3c%22**%22;}while(i%3c=5);
****, **, nimic, *****
3. grading Fraza %22cumpără acțiuni dacă produsul intern brut a crescut și vinde, în caz contrar%22 poate fi descris cu o:
structura liniara, structura alternativa, structura repetitiva, nu poate fi descrisa intr-un algoritm
4. În urma executarii secvenței: p=2; i=3; while(i%3c=5){ p=p*i; i=i%2b1;} valoarea lui p este:
16, 24, 120, 60
5. Consideram int a=2; Care este valoarea rezultata in urma evaluării expresiei C%2b%2b 1/(2*a)
0.25, 0.5, 0, eroare de sintaxă
6. Considerăm int a=2,b=5; Care este valoarea rezultată în urma evaluarii expresiei a%2b5 %3c b%2b2
1, 0 build your own quiz , 6, este obligatoriu sa folosim paranteze pentru a face evaluarea
7. Variabila x este de tip real.Care dintre expresiile C%2b%2b are valoarea 1 dacă și numai dacă numarul real memorat în variabila x aparține intervalului (5,8] ?
(x%3c8) %26%26 (x%3e=5), (x%3c=8) || (x%3e5), (x%3e8) || (x%3c=5), (x%3c=8) %26%26 (x%3e5)
8. Care este rezultatul evaluării expresiei C/C%2b%2b de mai jos? 11*3/2*2/3
2, 10, 2.75, 11
9. Indicaţi expresia care are valoarea 1 dacă şi numai dacă numărul memorat în variabila întreagă x are exact două cifre, iar cifra unităţilor este nenula
(x/10)*(x%2510)!=0 %26%26 x/100==0, (x/10)*(x%2510)!=0 %26%26 x%25100==0, (x/10)%2b(x%2510)!=0 || x/100==0, (x/10)%2b(x%2510)!=0 || x%25100==0
10. Care dintre expresiile C/C%2b%2b de mai jos are valoarea 1 dacă si numai dacă numărul natural x are cifra unitătilor egală cu 5 si este un multiplu al numărului natural nenul y. natural nenul memorat în variabila y.
x%2510==5 %26%26 x%25y==0, x%2510==5 || x%25y==0, x%255==0 %26%26 x%25y==0, x%2510==5 %26%26 y%25x==0
11. Ce face secventa de mai jos: cin%3e%3en; k = 1; while (k %3c= n) { cout%3c%3ck–1; k = k %2b 2; }
Afişează câte numere naturale mai mici decât n sunt pare, Afişează numerele impare mai mici sau egale cu n, Afişează numerele pare mai mici sau egale cu n, Afişează numerele naturale mai mici sau egale cu n
12. prepare quiz Ce afiseaza secventa de mai jos: n=321; k = 0; while (n!=0) { k%2b%2b; n =n/10; } cout%3c%3ck;
0, 1, 3, 6
13. Ce se va afişa dacă se citesc în ordine valorile 4, 1, 56 : cin %3e%3e b %3e%3e a %3e%3e c; cout%3c%3ca%3c%3c %22 %22 %3c%3cb%3c%3c %22 %22 %3c%3cc;
4 1 56, 1 56 4, 1 4 56, 56 4 1
14. Atribuirea este o structură:
liniara, repetititiva cu test initial online learning games , repetititiva cu test final , alternativa
15. Care dintre următoarele expresii C%2b%2b este greșita din punct de vedere sintactic pentru x, y variabile de tip întreg.
1%2bx*y, 1*xy, 1-x/y, 1/(x*y)
16. Care dintre urmatorii operatori C%2b%2b este relational?
%26%26, *, %3c=, =