Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


9. Sintaxa frazei (7-8)

Citeşte cu atenţie, bifează sau scrie răspunsul corect.

1. Coordonarea în frază se realizează cu ajutorul conjuncţiilor subordonatoare.
Un singur predicat, Doar propoziţii secundare, Propoziţii principale şi propoziţii subordonate, Subordonate introduse prin interjecţii,
2. Juxtapunerea este:
Un raport de coordonare, Un raport de subordonare, O compunere mixtă teacher , O compunere justă,
3. Predicatele sunt de # feluri
Relaţia dintre Ion şi colegii săi, Dependenţa elevilor faţă de şcoală class website , Relaţia dintre enunţ şi text, Relaţia dintre părţile unei propoziţii,
4. %27%27 - Mai stăi şi nu te bucura aşa degrabă, că încă eşti nemernică pe aceste locuri şi tot n-ai scăpat de primejdii! zise ciocârlanul.%27%27 (I. Creangă, Povestea porcului)
doua, două, , ,
5. Cuvintele: şi, dar, iar, ci sunt:
TRUE, FALSE, ,
6. Fraza este:
Pronume relative, Pronume personale, Locuţiuni conjuncţionale activity , Conjuncţii coordonatoare,
7. O frază poate conţine:
, ,
8. În gramatică, prin relaţie de interdependenţă se înţelege:
Patru propoziţii, Cinci propoziţii, Trei propoziţii, Şase propoziţii,
9. În textul de mai sus există:
Un predicat nominal, Două predicate nominale, Doar predicate verbale, Trei predicate verbale,