Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


AGATA_09_12_2012

Definitions:
encouragement, wealth, distinctive, laundry, tiring, to bore matching excercise , to shun, outlook on life, to do housework, to do research, attachement, to bloom, She regularlyu beats other players crossword maker , entrepreneur class website , to opt to do sth, a spine / backbone, to be supposed to do sth, to take sth for granted, to melt, last but one create online quizzes , a well, to hinder, a bundle of sth, As a matter of fact, to encounter, to deserve, to do soort / exercise, apprehensive, a big cheese tool for teachers , detention distant learning , to take a seat, assets, mandatory, to get out of doing sth, a hemisphere, overgrown with weeds, a predecessor, death sentence, if sth lays in store for you it awaits you, evidence test , to overcome a fear, to be the apple of sb%27s eye, competition, to do one%27s duties, to become acquainted with sth, to sustain print quizzes , harsh conditions, to apologize to sb for doing sth, discourage sb from sth / doing sth, to be filled to capacity, to get around, to differ sharply, a solicitor results , to have a quarrel, a shiver, to make up excuses, armed with sth print quizzes , a surface, to meet with failure, a sketchpad test , an attempt, a cushion, crops, an austere lifestyle,

Answers:
wymigać się od robienia czegoś, poduszka do siedzenia quiz , zbiory, plony, zarośnięte chwastami, poruszać się po mieście, zająć miejsce, powierzchnia, przedsiębiorca, obowiązkowy, ćwiczyć, uprawiać spotrt, surowy styl życia educational games , dreszcz, znacząco się różnić, pranie, mieć coś zrobić, podtrzymywać coś, przedostatni, poprzednik web 2.0 , wyróżniający się, przepraszać kogoś za coś, aktywa, środki, uwięzienie, wielka szycha, kręgosłup, bogactwo, trudne warunki, półkula, wyrok śmierci, wziąć coś za pewnik, traktować coś jak oczywistość, natknąć się na coś / kogoś, napotkać, coś nas czeka, opóźniać, utrudniać, przywiązanie, dowody, zaznajomić się z czymś, pokłócić się, konkurencja, męczący elearning , zniechęcać kogoś do czegoś build your own quiz , być czyimś oczkiem w głowie, robić badania naukowe, zachęta prepare quiz , zasługiwać, być wypełnionym po brzegi, spotkać się z porażką, pełen obaw crossword maker , szkicownik, studnia, uzbrojony w coś class website , kwitnać, nudzić, właściwie, prawdę mówiąć, ona regularnie pokonuje innych graczy, robić prace domowe, przezwyciężyć strach, odrzucić educational activities , paczka, zawiniątko, plik improve results , topnieć, wymyślać wymówki, poglądy na życie, wykonywać swoje obowiązki, prawnik, próba, wybrać coś, zdecydować się na coś web 2.0 ,