Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


POV - 5.0 - Uzlet srednjovjekovne Europe 11.-14. stoljeće

1. Nebrađeno polje naziva se:
ugar, pugar, šugar, mugar
2. Osim tropoljnog sustava zemljoradnje, što je još pridonijelo povećanju proizvodnje hrane, izum?
pluga s kotačima, kola, motike, sjekire
3. Tko je imao najviše koristi od tog izuma?
Kmetovi, Zemljoposjednici, Ratnici, Kovači
4. Svake godine promjena zasijane kulture, a svake treće godine ostaviti zemljište neobrađeno (ugar) naziva se tropoljnim sustavom zemljoradnje.
Točno results history , Netočno, ., .
5. Koja je prednost tropoljnog sustava pred tradicionalnim načinom obrade?
Povećanje prinosa, Smanjivanje prinosa help students assimilate material , Povećanje padalina, Smanjivanje padalina
6. Vrlo često tehničke novine su uvodili ___________, u nastojanju da priskrbe dovoljno hrane za sebe i prosjake za koje su se brinuli.
svećenici, zemljoposjednici, kmetovi, građani
7. Koji je sloj ljudi u srednjem vijeku zaslužan za mnoge tehničke novine?
svećenici, kmetovi, zemljoposjednici, građani
8. Kako je korištenje vjetrenjače olakšalo život ljudi? Snaga vjetra koristila se umjesto ______ ______.
ljudskog rada, životinjskog rada, snage sunca, snage ratnika
9. results history Vjetrenjače su se najčešće koristile za _____ _____ _ _____ _____.
usitnjavanje žita i proizvodnju brašna, usitnjavanje kamena i posipavanje puteva, miješanje brašna i proizvodnju kruha, miješanje kamena i izgradnju dvoraca
10. Vjetrenjače su se najčešće koristile umjesto ______.
vodenica, kovačnica, štala, gostionica
11. Vjetrenjače se danas koriste za proizvodnju _______ ____
električne energije, sunčeve energije, vodene energije, energije vjetra
12. Tko je gradio dvorce?
kraljevi i moćni plemići, građani, svećenici, siromašni plemići
13. S kojim cilje su se gradili dvorci?
obrana od neprijatelja, pokazivanje moći i bogatstva, obrana od prijatelja i pokazivanje siromaštva, pokazivanja umjetnosti, zaštite od hladnoće
14. Dvorci su se gradili na mjestima koja je bilo ______ _______.
lako obraniti, lako napadati, teško obraniti, teško vidjeti
15. language Dvorci su se najčešće gradili na ______.
uzvisinama, dolinama create online quizzes , drvetu, močvarama
16. online activities Prvi dvorci, kule i zaštitni zidovi gradili su se od ______.
drveta, kamena, zemlje, pijeska
17. distant learning Nakon drvenih dvorci, kule i obrambeni zidovi su građeni od _________.
kamena, pijeska, zemlje, blata
18. Kamene zidine su bolja zaštita jer se ne mogu _______.
zapaliti, politi, oštetiti, srušiti
19. Kule su na zidine dvorca dodavane zbog bolje _______ dvorca.
obrane , izgleda, ljepote, premoći
20. Napadači su obično pokušavali izgladniti stanovnike dvorca, presijecajući dotok hrane i vode, zboga toga su dvorci morali biti ________.
samodostatni, samodopadni, samozatajni, čvrsti
21. Iz dvoraca plemići su _________okolnom zemljom.
vladali, ratovali class web page , razmjenjivali, propadali
22. Drveni dvorci pojavljuju se oko ________ godine.
1000. , 1200., 1300., 1400.
23. Kameni dvorci pojavljuju se u _____ stoljeću.
10., 11., 12., 13.
24. U kojem stoljeću su kameni obrambeni zidovi postali deblji i obrambene kule su okrugle.
12. st., 13.st., 14.st., 15.st.
25. U kojem stoljeću vojske počinju koristiti topove?
12.st, 13.st., 14.st., 15.st.
26. Od kad su vojske počele koristiti topove, zidine dvorca su potpuno izgubile svoju obrambenu ulogu, a vojske su se počele sukobljavati na otvorenom polju.
Točno, Netočno, Nijedno od ponuđenog, .
27. Vlastelin NIJE morao biti spreman da se na poziv svog kralja odazove u rat.
Netočno, Točno, ., .
28. Vlastelin JE u vrijeme mira obilazio svoj posjed i nadzirao radove.
Točno, Netočno, ., .
29. Vlastelin NIJE rješavao razmirice među svojim podanicima i dijelio pravdu
Netočno, Točno, ., .
30. Vlastelin JE imao pravo prikupljanja poreza od seljaka i nadzirao obuku vitezova na svom imanju.
Točno, Netočno, ., .
31. Vlastelin JE zajedno sa svojom suprugom dijelio milostinju sirotinji (hranu, novac ili odjeću).
Točno, Netočno, ., .
32. Uloga vlastelinke: (3 odgovora)
upravlja poslugom, nedzire člannove obitelji u dvorcu, upravlja čitavim dvorcem za vrijeme kad je gospodar u ratu, brani dvorac kad nema vlastelina , priprema jelo za dvorjane
33. Uloga vlastelinke: (3 odgovora)
ima uglavnom mirnodopske dužnosti, društvo su joj dvorske dame, dvore ju sluškinje, a dadilje se brinu za djecu, nadzire obuku vitezova
34. Djeca plemića: (3 odgovora)
odgajaju ih majke i posluga, katkad su učila čitati, pisati i osnove matematike, djevočice su učile pjevati, svirati i plesati, dijele milostinju sirotinji
35. Djeca plemića: (3 odgovora)
od igračaka imaju figure vojnika, drvene konjiće i lutke, od malih nogu uće svoje sve o svojim odraslim ulogama english , djevojčice su se udavale s 12 ili 14 godina, upravljaju radom brojen posluge
36. Djeca plemića: (2 odgovora)
brakove su ima dogovarali roditelji, neke djevojčice su umjesto udaje postajale redovnice, rješavaju razmirice podanika i dijele pravdu, upravljaju čitavim dvocem kad je vlastelin u ratu
37. online quizzes Vitez ? (3 odgovora)
ratnik koji se bori na konju, služi lokalnnog plemića-vlastelina, služe mu lokalni kmetovi, piše pjesme i ne ide u rat
38. Vitez ? (3 odgovora)
bogati dječaci od 8 g. odlazili su kod gospodara dvorca na obuku, potrebne su godine vježbanja, učili su čitati, pisati i lijepo se ponašati, bavili su se slikanjem i pisanjem pjesama
39. Dječaci koji su se iskazali na obuci u prvim godinama učenja, od svoje 14. g. dodjeljivani su vitezovima i pratili su ih vojnim kampanjama i turnirima.
Točno, Netočno, ., .
40. S navršenih _____ godina se moglo postati vitezom.
18., 22., 20., 21.
41. Klečeći ispred vlastelina ili kralja, budući vitez obećao je da će biti vjeran svom senioru i da će živjeti prema viteškim pravilima.
Točno, Netočno, ., .
42. Znak viteštva bile su i konjske uzde, koje su se dodjeljivale kao znak hrabrosti.
Točno, Netočno distance learning , ., .
43. Kako su se vitezovi trebali odnositi prema ženama.
Udvorno, Prezirno, Preljubno, Ushićeno
44. interactive learning Tko je u srednjem vijeku uživao veća prava i osobnu slobodu?
Žene, Muškarci, Djeca, Kmetovi
45. Glavna uloge srednjovjekovne žene? (3 odgovora)
majčinstvo, upravljanje kućanstvom online activities , primanje gostiju i briga za njihov smještaj, obrana posjeda
46. Udruženja trgovaca nazivala su se ________.
gildama, galgama, glavama, guskama
47. Snažan savez trgovaca iz više od 100 gradova u 14. st. s područja od Sjevernog do Baltičkog mora zvao se:
hanza, ganza, gilda, mirta
48. Udruženja obrtnika koja su nadzirala cijenu i kvalitetu robe zvala su se:
cehovi, gilde generate answer keys , hanza, mehovi
49. Viši sloj građanstva koji se obogatio trgovinom činio je:
patricije quiz builder , cehove, pučane, hanze
50. distant learning Ostali građani koji nisu bili tako bogati, _________, često su se bunili protiv načina upravljanja bogatih.
pučani, patriciji, cehovi, gilde
51. _________ su općine koje su nastale razvojem gradske samouprave.
Komune class website , Patriciji, Cehovi, Gilde
52. U srednjem vijeku postojale su vjerske i strukovne udruge - ___________.
bratovštine, cehovi, komune, gilde
53. Europa s Istokom razmjenjuje: (3 odgovora)
začine i dragulje, poludragulje i tkanine, slonovu kost i umjetnički ukrašeno oružje, drvo, pivo, ribu, sukno, vino i žito