Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Kirjanduse mõisted

Pead otsustama, kas väide on õige või vale.

1. Vaatus on näidendi suurim terviklik osa, millele järgneb enamasti vaheaeg.
TRUE, FALSE, ,
2. Visuaalsus on sõnalisus
TRUE, FALSE grading , ,
3. Müüt on koha- või tekkelooline rahvajutt
TRUE, FALSE, ,
4. Draama on tõsise sisuga eluline näidend.
TRUE, FALSE, ,
5. Naljand on mingi sündmusel põhinev mütoloogilise taustata lühike rahvajutt
TRUE, FALSE, learning ,
6. Monoloog tähendab kahe või enama isiku kõnelust.
TRUE, FALSE, ,
7. Repliik on seletav märkus tegelaste, tegevuse, tegevuskoha ja -aja kohta ning on dialoogist eravdatud sulgudega või on kaldkirjas.
TRUE, FALSE, ,
8. Antiutoopia on väljamõeldud ideaalset ühiskonda või maa eluolu kujutav ulmeteos.
TRUE, FALSE, ,
9. Metafoor on kõnekujund, mis seisneb sarnasuse ülekandmises, peidetud võrdlus.
TRUE, FALSE, improve results ,
10. Satiir on terav pilge inimese või ühiskonna puuduste aadressil.
TRUE, FALSE, ,