Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


GEO - AZIJA - 9.0 - Japan

1. Japan je ______ i _____ zemlja. (2 odgovora)
otočna, planinska, pustinjska, ledena
2. Japan čine četiri glavna otoka, mnoštvo otočića i otočje Ryukyu.
Točno, Netočno, ., .
3. distant learning Hokkaido, Honshu, Shikoku i Kyushu su četiri glavna japanska ______.
vulkana , otoka, božanstva, svećenika
4. Japan je pod jakim klimatskim utjecajem ________.
mora, planina, monsunskih kiša, rijeka
5. Otočni položaj na istoku Azije SPRIJEČIO je Japan da u suvremeno doba ostvari dobre trgovačke veze s različitim dijelovima svijeta.
Točno, Netočno, ., .
6. Japan IMA dovoljno vlastitih sirovina i izvora energije.
Točno, Netočno, ., .
7. Japan je ______ puta veći od Hrvatske.
2, 5, 7, 9
8. U japanu živi 130 milijuna stanovnika.
Točno, Netočno, ., .
9. Japan je gusto ali NEJEDNOLIKO naseljen.
Točno , Netočno, ., .
10. Planinska unutrašnjost naseljena je IZNIMNO GUSTO.
Točno, Netočno, ., .
11. Uske priobalne nizine naseljene su IZNIMNO GUSTO.
Točno, Netočno, ., .
12. Zbog niske rodnosti sve je VEĆI udio mladog stanovništva.
Točno, Netočno, ., .
13. Japan je među VODEĆIM zemljama po udjelu gradskog stanovništva.
Točno, Netočno, ., .
14. Šireći mnogi su se gradovi SPOJILI.
Točno interactive , Netočno, ., .
15. Najveće SPOJENO gradsko područje nastalo je u ravnici Kanto oko glavnog grada Tokya.
Točno, Netočno, ., .
16. Velika spojena gradska područja nastala su u području: (3 odgovora)
Osake-Kobe-Kyoto, oko Nagoye educational games , Između Fukoke i Kitakyushua, oko Pekinga
17. Veliki gradovi suočavaju se s: (3 odgovora)
onečišćenjem teacher , problemima opskrbe, problemima odlaganja otpada, nemirima stanovništva
18. Japan je jedna od NAJRAZVIJENIJIH zemalja svijeta i članica G-7 (G-8).
Točno, Netočno, ., .
19. Suvremeni razvoj Japana usko je vezan uz uključenost u svjetsku _______.
trgovinu, kulturnu baštinu, politiku, poeziju
20. Japan spada među najveće svjetske: (2 odgovora)
uvoznike, izvoznike, gubitnike, .
21. Japan UVOZI sve sirovine i energente, a IZVOZI najrazličitije proizvode.
Točno, Netočno, Nijedno, .
22. U Japanu su najvažnije __________ djelatnosti po zaposlenosti i dohodku.
tercijarne, primarne, sekundarne, .
23. Uz trgovinu, najznačajnija tercijarna djelatnost je_______.
novčarstvo (bankarstvo), školstvo, znanost, umjetnost
24. Planinska unutrašnjost i ________ su rijetko naseljeni.
Hokkaido, Honshu, Shikoku, Kyushu
25. Uske obalne nizine su ________ naseljene.
gusto, rijetko, srednje, nikako
26. Uz obale Japana teče TOPLA morska struja Kuro-shio.
Točno, Netočno, ., .
27. Uz obale Japana teče TOPLA morska struja Oya-shio.
Točno, Netočno, ., .
28. Glavnina stanovništva Japana živi ___________.
u gradovima, u velegradovima, na selu, na planinama
29. elearning Japan je NAJRAZVIJENIJA azijska zemlja član G-8.
Točno, Netočno, ., .
30. Japan NE oskudijeva prirodnim izvorima, veliki je izvoznik i prerađivač.
Točno, Netočno, ., .
31. Vrlo razvijena ______ daje glavninu vrijednosti izvoza.
industrija dynamic quiz , prosvjeta, poljoproivreda, šumarska industrija
32. Koji su preduvjeti i čimbenici japanskog gospodarskog čuda? (3 odgovora)
povoljan geo. položaj i pomorska usmjerenost, marljivi, pouzdani i odani radnici, ulaganje u obrazovanje, tehnologiju i industriju, ulaganje u vojsku
33. Trgovina je __________ tercijarna djelatnost u japanskom gospodarstvu.
najznačajnija, srednje značajna, beznačajna, .
34. create online quizzes Zbog svog položaja, mora i morskih struja Japan ima _______ i _____. (2 odgovora)
monsunsku klimu, mora bogata ribom, pustinjsku klimu, kontinentalnu klimu