Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


GEO - AZIJA - 8.0 - Kina

1. Kina ima _________ stanovnika na svijetu.
najviše, najmanje, ., .
2. Kina ima povoljan položaj jer leži u __________.
sjevernom umjerenom pojasu, južnom umjerenom pojasu, ., .
3. Kina ima povoljan položaj jer leži na __________.
zapadu Tihog oceana, istoku Tihog oceana, sjeveru Tihog oceana, jugu Tihog oceana
4. Kina je dugo ostala zatvorena zemlja koja se nerado uključivala u svjetske gospodarske tokove.
Točno, Netočno, ., .
5. Istočni dio Kine naziva se:
Uža ili Prva Kina, Šira ili Zadnja Kina, Šira ili Prva Kina, Uža ili Zadnja Kina
6. Istočna kina je bila _________ kineske civilizacije.
žarište, klica raspada, vjersko središte, umjetničko središte
7. help students assimilate material Istočna Kina je: (3 odgovora)
gusto naseljena web 2.0 , gospodarski razvijena, pretežito naseljena Kinezima, nerazvijena
8. Izvorište kineske civilizacije je praporni ravnjak uz srednji tok rijeke_______.
Huang He, Jang Ce, Ind, Gangesa
9. Na praporu nastaje vrlo _______ tlo.
plodno, neplodno, ., .
10. Prapor (les) je _________ nanos nanos donesen vjetrom na kojem nastaje vrlo plodno tlo.
žućkasti, smeđi, crni, plavi
11. Rijeka Huang He se još naziva_____ rijeka.
žuta, smeđa, plava, crvena
12. Na zapadu je _______ Kina.
unutarnja, vanjska, središnja, visoka
13. Vanjska Kina je ______ naseljeno područje.
gusto, rijetko, srednje, jako
14. Vanjska Kina je područje __________ i ________. (2 odgovora)
suhih visoravni, vlažnih visoravni, zavala okruženih visokim planinama, zavala okruženih rijekama
15. Tibet, Tamirska zavala, Džungarija i Unutrašnja Mongolija sačinjavaju:
Užu Kinu, Vanjsku Kinu, Pravu Kinu, .
16. online learning games Nekineski narodi Tibetanci, Ujgri, Mongoli i drugi žive u _______ Kini
Užoj, Pravoj, Vanjskoj, .
17. Kina ima _____ milijardi stanovnika.
0,9, 1,0, 1,5, 1,7
18. Više od ______ žitelja Kine su Kinezi (Han).
9 desetina learning , 7 desetina, 5 desetina, 6 desetina
19. Kinezi su htjeli smanjti prirast stanovništva provodeći politiku ____________.
jednog djeteta, troje djece, dvoje djece, bez djece
20. Potkraj 1990-tih pojačano je preseljavanje u ______.
sela, gradove e-learning , druge države, .
21. Potkraj 1990-tih pojačano je preseljavanje u gradove ______.
na obali, u unutrašnjosti, na planinama, .
22. Kina se potkraj 1970-tih godina odlučila _______ uključiti u svjetsko gospodarstvo.
jače, slabije, ., .
23. prepare quiz Mnoge svjetske tvrtke svoju robu proizvode u ______.
Kini, Indiji, Arabiji, Australiji
24. Kineska proizvodnja se prodaje ______.
isključivo u Kini, u cijelom svijetu, ., .
25. Kina je među ______ državama svijeta po proizvodnji gotovo svih proizvoda.
vodećim, slabijim, srednjim, .
26. Glavni izvozni proizvodi su: tekstil, odjeća, sportska oprema i obuća....
TOČNO , NETOČNO, ., .
27. Glavni izvozni proizvodi su: uredska oprema, električni uređaji, strojevi....
TOČNO, NETOČNO, ., .
28. short answer questions Glavni izvozni proizvodi NISU: kemijski proizvodi, elektronički uređaji i igračke....
TOČNO, NETOČNO, ., .
29. Obilježja uže Kine: (3 odgovora)
nizine, pobrđa, riječne doline i zavale, planine
30. Što je zajedničko obilježje krajeva Vanjske Kine? Nastanjuju ih_______.
Kinezi, NEKinezi, ., .
31. Kakva je veza prapora i naseljenosti u Kini? Podneblja bogata praporom imaju ______ broj stanovnika na km2.
najveći , najmanji, ., .
32. Zašto je porast stanovništva Kine sporiji nego u Indiji? Kina je provodila politiku ________ djeteta.
jednog, nijednog, drugog, trećeg
33. Koje su porednosti Kine u uključivanju na svejtsko tržište?
jeftina radna snaga, dovoljno sirovina, golemo tržište, bogate obitelji s mnogo djece