Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Valguse peegeldumine ja murdumine ristsõna

Crossword hints:
Nurk peegelduva kiire ja ja pinna ristsirge vahel., Nurk murdunud kiire ja pinna ristsirge vahel., Valguse ... - nähtus, kus valgus langeb mingile pinnale ja pöördub samasse keskkonda, kust see tuli., Peegel, mille pinnaks on valgust peegeldava kera sisepinna osa., Joon, mis näitab valguse levimise suunda., Valguse ... - valguse muundumine teisteks energialiikideks., Valguse ... - valguse levimissuuna muutumine valguse üleminekul ühest keskkonnast teise., ... kiir - suunaga joon, mis kujutab valguse levimise suunda pärast murdumist., ... asukoht - koht kus keha asub ja kus vaatleja seda ka näeb., ... valgus - valgus, mis levib valgusallikast, võib tekitada varju., Optiline seadeldis, mis suunab sellele langeva valguse valgusallika suunas tagasi., ... asukoht, koht, kus keha paistab asuvat, aga tegelikult ei asu. Vaatleja ja keha vahel paikneb optiliselt ebaühtlane keskkond., Nurk langeva kiire ja pinna ristsirge vahel., ... kiir - suunaga joon, mis kujutab valguse levimise suunda pärast peegeldumist., Täiesti sile valgust peegeldav pind., Pind, mis omab väga väikesi konarusi., Sileda pinnaga tugevasti valgust peegeldav keha., Peegel, mille pinnaks on valgust peegeldava kera sisepinna osa., ... keskkond - keskkond, või aine, milles valguis saab levida., ... peegeldumine - füüsikaline nähtus, valguse peegeldumine mattpinnalt., Peegel, mille pind on tasapind., ... kiir - suunaga joon, mis kujutab valguse levimise suunda enne peegeldumist või murdumist.,

Crossword words:
NEELDUMINE, VALGUSKIIR, LANGEMISNURK, MURDUMISNURK, MATTPIND, OTSENE, PEEGELDUMISNURK, NÕGUSPEEGEL, NÄIV, TEGELIK, PEEGELDUNUD, LANGEV, TASAPEEGEL, PEEGELPIND, KUMERPEEGEL, OPTILINE, PEEGELDUMINE, MURDUNUD, HAJUS, HELKUR, PEEGEL,