Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


POV - 1. - Europa i Sredozemlje nakon seobe naroda

1. Na zapadu najveći utjecaj u Crkvi imao je rimski papa
Zapadno Rimsko Carstvo, Istočno Rimsko Carstvo, online ,
2. Karlo Veliki je porazio:
Avare, Azijate online learning games , ,
3. 962. godine car Svetog Rimskog Carstva Njemačke Narodnosti postaje
Pipin Mali, Karlo Veliki, Klodvig,
4. Konstantin i Metod su prevodili crkvene knjige na ____________ jezik i ___________. (1 odgovor)
Pipin Mali, Karlo Veliki, Klodvig,
5. Rastislav, Knez Velikomoravske kneževine želio se osoboditi utjecaja: (1 odgovor)
Aachenu, Veneciji, Rimu, Carigradu,
6. Benediktinski samostan u Clunyju poznat je po
obrazovanje, kulturu, pomorstvo, rudarstvo,
7. Benediktinski red osnovan je u ________ st.
TRUE, FALSE, improve results ,
8. Crkveni raskol se dogodio_________. godine.
Oton I., Karlo I., Pipin I., Klodvig I.,
9. Tko su nosioci kulture i obrazovanja u srednjem vijeku?
TRUE, FALSE, ,
10. Kliment Ohridski je bio __________ učenik.
TRUE, FALSE print quizzes , ,
11. Osnivanje barbarskih država počinje ____________ seobe naroda.
otac, sin, brat, djed,
12. Konstantin je ostao u Rimu, gdje se zaredio i uzeo ime __________.
2, 3, 4, 5,
13. Metod je imenovan _______________ biskupom.
10, 11, 12, 9,
14. Bizant ___________ razvoj antičke kulture i tradicije.
znanstvenici, trgovci, umjetnici, ratnici,
15. Nastankom Papinske Države položaj pape je ___________.
TRUE, FALSE, ,
16. Konstantin VII. Porfiroent u djelu %22O upravljanju carstvom%22, iz 10. stoljeća, navodi podatke o doseljavanju Hrvata u današnju postojbinu.
TRUE, FALSE, ,
17. Kada je Metod umro, papa je ___________slavensko bogoslužje u Moravskoj, a njegovi učenici ____________ su iz zemlje.
rimski papa, carigradski patrijarh, kalif,
18. Kliment Ohridski je stastavio:
samostani, dvorci, aludiji, selišta,
19. 800. g. carem Rimskog Carstva proglašen je:
5, 6, 7, 8,
20. Nakon smrti Karla Velikog Franačka država se dijeli na _________ manje države, kojim upravljaju njegovi unuci.
moli i šuti, moli i radi, moli i piši, bježi i briši,
21. Središnji dio Italije Papi je 756. godine darovao:
Clunyju, Rimu, Carigradu, Puli,
22. Od ________ . st. Venecija je samostalna republika koja se naziva Republika sv. Marka.
knjižnici, crkvi, molitvi, parku,
23. Prvi Franački kralj iz dinastije Karolinga je:
Istočne Franačke, Bizanta, Avara,
24. Nakon seobe naroda počinje __________ rimskih gradova.
Bizanta, Istočne Franačke, Zapadne Franačke,
25. Ćirilica je _____________ pismo od glagoljice.
Konstantina i Metoda, Petra i Pavla, Franju i Antu,
26. Bizant NIJE priznavao Veneciju.
Ćirilicu, Latinicu, Glagoljicu,
27. Na zapadu Europe središte crkve je bio:
Franačkom, Slavenskom, Latinskom, Grčkom,
28. Karlo Veliki poticao je: (2 ODGOVORA)
Slavenski jezik i glagoljlicu, Latinski jezik i ćirilicu matching excercise , Franački jezik i latinicu,
29. 812. g rat između Bizanta i Karolinškog Carstva završen je mirom u
Franački, Bizantski, Grčki,
30. Pipin je ____________ Karla Velikog
Ćiril, Metod, Petar, Ivan,
31. Karlo Veliki je htio obnoviti:
Panonsko-srijemskim, Zagrebačkim, Praškim, Rimskim,
32. Carigradskom crkvom je upravljao:
zabranio....................... protjerani, dozvolio.....................dovedeni, ,
33. Međusobno izopćavanje iz crkve Pape i Patrijarha naziva se:
Makedoniju, Bugarsku, Hrvatsku, Srbiju,
34. Diobe Zapadnog Rimskog Carstva završile su 843. godine Verdunskim ugovorom?
Metodov, Konstantinov, Ćirilov, Rastislavov,
35. Papa je prvi _________carigradskog patrijarha. Na to je carigradski patrijarh odgovorio istom mjerom.
jednostavnije, složenije, jednako složeno online learning games ,
36. Aja Sofija bila je najmanja kršćanska crkva na svijetu.
Ćirilicu, Latinicu, Glagoljicu educational activities ,
37. U Bizantskom Carstvu crkveno središte bio je:
Rim, Carigrad, Venecija, Moskva,
38. Vlast kraljeva u srednjem vijeku je bila:
Rim, Carigrad, Venecija, Moskva,
39. Najutjecajniji benediktinski samostan bio je u ______________
Papa, Car, Patrijarh, Kalif,
40. Središta pismenosti bili su
Papa, Car, Partijarh, Kalif,
41. Konstantin je prije dolaska u Velikomoravsku sastavio pismo: (1 odgovor)
Oslabio, Ojačao, Ostao isti,
42. Bizantski car je Rastislavu poslao misonare (braću): (1 odgovor)
izopćio, priznao online quizzes , ,
43. Crkvomu zapadnoj Europi je upravljao:
Crkvenim raskolom, Crkvenim ujedinjenjem web 2.0 , print quizzes ,
44. Crkvenim raskolom crkva je podijeljena na
1054, 1154, 954 online activities , 1000,
45. Rastislav, Knez Velikomoravske kneževine je pozvao misionare iz koje države: (1 odgovor)
Katoličku i Pravoslavnu, Protestantsku i Katoličku, Pravoslavnu i Protestantsku,
46. Na istoku najveći utjecaj u Crkvi imao je
prije, nakon, ,
47. Mlečani (stanovnici Venecije) bili su poznati:
uništenje, obnavljanje, izgradnja,
48. Glagoljica je bila prilagođena __________ jeziku. (1 odgovor)
nastavlja, prekida, započinje,
49. Osnovno pravilo benediktinaca je
Svećenici, Kraljevi, Građani,
50. Metodovi učenici sklonili su se u: (3 odgovora)
čvrsta i stabilna, slaba i nestabilna, ,
51. _________ svećenici su tužili Konstantina i Metoda papi za krivovjerje.
učvrstiti i ustabiliti, oslabiti i destabilizirati, ,