Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .


Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Ecuatii si inecuatii

Proiect de lectie Liceul Tehnologic Constantin Nicolaescu Plopșor Plenița Clasa: a VIII-a DisciplinaMarematica-Algebra Unitatea de invatare: Ecuatii si inecuatii Tipul lectiei: Formare și consolidare de priceperi și deprinderi Scopul lecţiei: Elaborarea algoritmilor de rezolvare a ecuatiilor si inecuatiilor Competenţe specifice :  Sabilirea necunoscutei intr-o ecuatie si a pasilor de rezolvare a acesteea.  Cunoasterea si respectarea algoritmilor de rezolvare atat a ecuatiilor cat si a inecuatiilor de grad l . Obiective operaţionale: La sfârşitul orei, elevii vor fi capabili : O1. Sa recunoasca o ecuatie de gradul l, sa identifice necunoscuta si coeficientii. O2. Sa –si insuseasca algoritmul de rezolvare atat al unei ecuatii cat si al unei inecuatii de gradul l. O3. Sa rezolve o ecuatie de gradul l ,cu parametrii reali. O4. Sa rezolve probleme cu ajutorul ecuatiilor. Resurse procedurale: descoperirea inductivă, observaţia, conversaţia euristică, demonstrarea, exercițiul, problematizarea, explicarea. Resurse materiale: calculatoare, resurse OER și Web 2.0, videoproiector. Forma de activitate: pe grupe, individual, frontal Locul de desfăşurare: laboratorul de informatică Evaluare: rebus on-line, exerciții on-line Bibliografia Matematica-manual pentru clasa a-VIII-a, editura Teora,Bucuresti 2000 Programa Scolara aprobata prin ordinul ministrului educatiei cercetarii si tineretului nr 5097/09.09.2009 Pentru accesarea resurselor OER și Web 2.0 referitoare la tema lecției și rezolvarea sarcinilor și exercițiilor propuse, profesorul a încarcat materialele pe site-ul http://gsicnplopsor.wikipaces.com DESFASURAREA LECTIEI Obiectivele operaţionale Etapele (evenimentele) lecţiei Activitatea profesorului Activitatea elevilor Resurse OER și Web 2.0 Evaluarea Momentul organizatoric Profesorul salută, consemnează absențele și pregătește climatul necesar pentru desfășurarea lecției. Elevii comunică absenții și se pregătesc, deschizând calculatoarele. http://www.kubbu.com/teacher/ O2 O3 Captarea atenției pentru lecția nouă Profesorul face o reactualizarea a cunoștințelor anterioare, prin intermediul unei ecuatii de gradul i la forma generala : ax+b=o, aKo ;a,b numere reale. Elevii rezolva ecuatia data. http://www.didactic.ro/instrumente-interactive/rebus/algoritmi-1 Descoperirea inductivă Exercițiu on-line O1 O3 Reactualizarea noţiunilor necesare trecerii la lecţia nouă Profesorul propune elevilor un exercițiu on-line prin care elevii să-și reamintească noșiunile învațate în lecțiile anterioare, acestea fiind necesare formării și consolidării priceperilor și deprinderilor lecției de zi Elevii accesează adresa propusă de profesor, intra fiecare pe contul lui , scriind user-ul si parola și deschid testul pe care profesorul l-a pregătit. http://www.kubbu.com/student Exercițiu on-line Demonstrația O2 O4 Enunțarea obiectivelor Profesorul anunță titlul lecției și le transmite elevilor obiectivele lecției Elevii ascultă indicațiile profesorului. Explicarea O2 O4 O5 Prezentarea optimă a conținutului Profesorul propune elevilor un exemplu on-line prin care să iși însușească modul de rezolvare al problemelor cu ajutorul algoritmilor. Elevii urmăresc explicațiile profesorului și înțeleg algoritmul prezentat, de rezolvare a ecuației de grad I. https://bubbl.us Explicarea Conversația O1 O2 O4 O5 Fixarea cunoștințelor Profesorul propune elevilor aplicații on-line prin care să rezolve cu ajutorul algoritmilor probleme, prin definirea corect a datelor cu care acestea lucrează. Elevii accesează exercițiile on-line și le rezolvă. wikispaces.com/space/content https://bubbl.us Exercițiu on-line Demonstrația O2 O4 O5 Feed-back Profesorul propune rezolvarea unor aplicatii. Elevii accesează aplicatiile si le rezolva. Pot folosi caietele pentru realizarea calculelor. hwikispaces.com/space/ Fișă de lucru O1 O2 O4 O5 Evaluarea Pentru a verifica ceea ce au dobândit elevii, profesorul propune elevilor rezolvarea unui rebus on-line. Elevii rezolvă rebusul . http://.wikispaces.com/space/content Rebus on-line O2 O4 O5 Tema pentru acasă Profesorul propune ca temă pentru acasa aplicatii on line. Elevii le vor aceesa tema si o vor importa de pe conturile lor pentru o rezolva. https://bubbl.us Exercițiu on-line Fisa de lucru 2 Aflati raspunsul correct pentru urmatoarele ecuatii si inecuatii: 1) 3x+5=7 a. 2/3 b.0 c.1 d.. -1 2) -4x+3=9 a. 3/2 b.-3/2 c. 3/4 d.-2 3) 21-5x=2x a. -3 b.19 c. 3 d.14 4) –x+3=-7+3x a. 0 b.4/3 c.1/2 d.5/2 5)4x+2O6 a.(-h,1] b.(-h,-6) c.(-h,-6] d. [6,h) 6)-2x-3%3e9 a. (6,h) b.(-h,-6) c.(-h,-6] d. [6,h) 7) 1-x%3c10 a. [9,h) b.(-h,-9] c.(9,h) d..(-9,h) 8) 8-2xP-4x+22 a.(7,h) b.[7,h) c.(-7,h) d.(-h,7)

.