Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


POV - 3. - Uspon Hrvatske

1. Ulica u tvom mjestu koja nosi ime hrvatskog vladara:
Kralja Zvonimira, Kralja Višeslava, Kralja Ljudevita Posavskog, Kralja Trpimira
2. Bježeći pred Slavenima - Hrvatima, stanovnici rimskog Epidaura (CAVTATA) osnovali su koji grad?
Dubrovnik, Metković, Makarska, Ploče
3. Koje starosjedioce zatiču Hrvati naseljavanjem na ove prostore u 7. stoljeću?
Romane, Grke, Avare, Franke
4. Rimski grad Salona je današnji:
Split, Sisak, Sučuraj, Savudrija
5. Sjedište bizantske Dalmacije je:
Zadar, Solin, Split, Nin
6. Hrvati su na novom području storili nekoliko manjih zajednica koje nazivamo:
Sklavinijama, Državama web 2.0 , Općinama, .
7. Sklavinije se sastoje od:
Država, Općina, Regija, Županija
8. Na čelu županija je:
Župan, Ban, Gradonačelnik, Kralj
9. Kad se Hrvati doseljavaju na tlo današnje Hrvatske?
7. st., 8. st, 6. st., 9. st.
10. Hrvati potječu s područja:
između Karpata i Baltičkog mora, Pirinejskog poluotoka, Skandinavije, Azije
11. Potomci rimskih kolonista i romaniziranih domaćih antičkih naroda poput Ilira i Tračana, nazivaju se:
Vlasi, Grci, Rimljani, Kelti
12. Pokrštavanje Hrvata započeli su:
Franački misionari i benediktinci, Franjevci, Dominikanci, Isusovci
13. Južne sklavinije pokrstili su:
Bizantski svećenici, Rimski svećenici quiz , Grčki svećenici, Franački svećenici
14. quiz Sa slavenskim bogoslužjem Hrvate su upoznali:
Metodovi učenici, Čirilovi učenici, Franjini učenici, Antini učenici
15. Sklavinije se dijele na:
Županije, Općine, Gradove, .
16. Manje geografske jednice okupljene oko čestice plodnog tla nazivaju se:
Sklavinije, Županije, Općine, .
17. Hrvatski vladar koji je prihvatio slavensko bogoslužje je:
Knez Branimir, Kralj Zvonimir, Knez Trpimir, Kralj Tomislav
18. Zašto je Ljudevit Posavski podigao ustanak protiv franačke vlasti?
zbog naslinog ponašanja Franaka, zbog Bizanta, ., .
19. Zašto je knez Borna stao na Franačku stranu protiv Lj. Posavskog?
Frančke zaštite od Bizanta quiz , Bizantske zaštite od Franaka, Franačke zaštite od Avara, .
20. Začetnik dinastije Trpimirovića je:
Trpimir, Borna, Ljudevit Posavski, Branimir
21. online activities U kojem dokumentu i kada se prvi put spominje hrvatsko ime?
852. g. Trpimirova darovnica, 952. g. Zvonimirova darovnica, 852. g. Bornina darovnica, 952. g. Ljudevitova darovnica
22. Po čemu pamtimo razdoblje vladavine kneza Branimira?
Miru, Ratu, Blagostanju, Poplavi
23. Kako je Tomislav proširo granice Hrvatske?
Porazivši Mađare i Bugare, Porazivši Mađare i Turke, Porazivši Mađare i Franke, Porazivši Franke i Bugare
24. U čemu je važnost crkvenog sabora u Splitu 925. godine?
izbor splitskog nadbiskupa Ivana za poglavara Crkve u Hrvatskoj online activities , izbor ninskog biskupa Grgura za poglavara Crkve u Hrvatskoj, izbor zadarskog biskupa Formina za poglavara Crkve u Hrvatskoj, .
25. U čemu je važnost crkvenog sabora u Splitu 928. godine?
ukinuta ninska biskupija, ukinuta splitska biskupija, ukinuta zadarska biskupija, .
26. Tko je bio prvi hrvatski kralj za kojeg znamo da je bio okrunjen?
Stjepan Držislav, Tomislav, Zvonimir, Borna
27. Što je to personalna unija?
kad dvije zemlje povezuje osoba vladara, kad dvije zemlje povezuje granica, kad dvije zemlje povezuje politika, kad dvije zemlje povezuje obrana
28. Kako nastaje personalna unija Hrvatske i Ugarske?
Kolomanovom krunidbom, Tomislavovom krunidbom, Ladislavovom krunidbom, Petrovom krunidbom
29. Što je Pacta Conventa?
Petrovo obećanje hrvatskom plemstvu, Ladislavovo obećanje hrvatskom plemstvu, Kolomanovo obećanje hrvatskom plemstvu, Tomislavovo obećanje hrvatskom plemstvu
30. Umjetnički stil koji se razvio u ranome srednjem vijeku oko Sredozemnog mora, naziva se?
Predromanika, Romanika, Gotika, Renesansa
31. Glavna obilježja predromaničkih crkvi su:
male dimenzije, različiti oblici s kupolom, velike dimenzije, različiti oblici s kupolom, male dimenzije s kupolom, velike dimenzije s kupolom
32. Izbaci uljeza u predromaničkim građevinama u Hrvatskoj.
Crkva Sv. Trojice pokraj Splita, Crkva Sv. Donat u Zadru, Crkva Sv. Mihovila u Stonu, Crkva Sv. Grgura u Ninu
33. Ukras u obliku pletenice sastavljen od nekoliko vrpca razvijen iz kasnoantičke umjetnosti, dodatno ukrašen biljnim motivima naziva se:
Pleter, Pletenica results history , Arabeska, Reljef
34. computer assisted language learning Izbaci uljeza među hrvatskim kamenim glagoljičkim spomenicima - pločama:
Baščanska, Valunska printable , Pulska, .
35. U srednjem vijeku na hrvatskom tlu koristila su se tri pisma. (IZBACI ULJEZA)
Latinica, Glagoljica, Ćirilica, Grafitica
36. online Zašto su rimski pape željeli spriječiti širenje slavenskog bogoslužja na tlu Hrvatskeu ranom srednjem vijeku? Da istisnu koga?
Glagoljaše, Benediktince, Franjevce, Isusovce
37. Prije početka pokrštavanja, Hrvati su bili:
Mnogobošci educational games , Jednobošci, Ateisti, Slavisti
38. Koje godine Hrvatskla ulazi u personalnu uniju s Ugarskom na temelju Pacte Convente?
928. g., 1102. g., 925. g., 1112. g.
39. Hrvatski vladari u 9. stoljeću (IZBACI ULJEZA)
Ljudevit Posavski, Trpimir, Branimir, Zvonimir
40. Hrvatski vladari u 10. stoljeću (IZBACI ULJEZA)
Tomislav, Stjepan Držislav, Petar Krešimir IV., Trpimir
41. Hrvatski vladari u 10. stoljeću (IZBACI ULJEZA)
Stjepan Držislav, Petar Krešimir IV., Dmitar Zvonimir, Ljudevit Posavski