Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Sastavnice glazbenog djela, glazbala

1. Što se određuje glazbenim slogom? #
nlkhlajhf, , ,
2. Opiši značajke ritma ove skladbe.
class website , ,
3. Koju skupinu instrumenata čuješ? Nabroji koji instrumenti spadaju u nju.
, ,
4. Usporedi cjelostepenu i kromatsku ljestvicu.
, ,
5. Najnapetiji stupanj durske ljestvice je #
adfstdh, , ,
6. Za gradnju akorda koristi se interval #
fghdfhgj, , ,
7. Objasni što su to mješovite mjere i navedi primjer.
, ,
8. Kakav je glazbeni slog ove skladbe?
, ,
9. Pronađi %27%27puls%27%27 skladbe i opiši kakva je u njoj mjera i tempo.
, ,
10. Koju harmonijsku funkciju može imati akord?
, ,
11. Opiši dinamiku ove skladbe.
e-learning , ,
12. Kako se označavaju postupne promjene dinamike?
, ,
13. Što je zajedničko ovim skladbama?
, ,
14. Melodija je #
kjhgkjzf, , ,
15. Tempo je #
alkhgklajhg, , ,
16. Triola je #
Correadfbmas, improve results , ,
17. U koju vrstu glazbenih djela spada ova skladba prema sadržaju i izvodilačkom sastavu?
, ,
18. Kakva je melodija u ovoj skladbi?
, ,
19. Kako u glazbi označavamo postupno ubrzavanje i postupno usporavanje tempa?
, ,
20. Objasni razliku između monofonog i homofonog glazbenog sloga.
, ,
21. Mjera ili metar u glazbenom smislu je #
sdhsfjgdj, , ,
22. Sinkopa je #
sdgfhsfgj, learning , ,
23. Navedi nazive starih načina (starocrkvenih ljestvica).
, ,