Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .


Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Descompunerea in factori

PROIECT DIDACTIC Unit. Scol.: L.T.%22C.N.Plopsor%22-Plenita, Dolj. Clasa: a-VIII-A Disciplina: Matematica-algebra Unitatea de invatare: Calcule cu numere reale reprezentate prin litere Titlul lectiei:Descompunerea in factori Tipul lactiei: Dobandire de noi cunostinte Competente generale: CG1:Identificarea unor date si relatii matematice si corelarea lor in functie de contextul in care au fost definite; C.G.5:Analiza si interpretare caracteristicilor matematice ale unei situatii problema. Competente specifice: CS1.1 Identificarea in exemple , in exercitii sau in probleme a formulelor de calcul prescurtat; CS5.1.Deducerea si aplicarea formulelor de calcul prescurtat pentru optimizarea unor calcule. Metode si procedee:conversatia euristica, explicatia, exercitiul munca individuala; Resurse materiale:calculatoare,resurse OER si Web 2.0, videoproiector. Locul de desfasurare: laboratorul de informatica. Bibliografie: -Radu D., Radu E., Matematica-manual pentru clasa a-VIII-a , Editura Teora ,Bucuresti,2000 -Savu C.,Caba G., s.a. Matematica -manual pentru clasa a-VIII-a ,Editura Teora, Bucuresti 2001; -Serdean I., Negrila A., Negrila M., Algebra,Geometrie Clasa a-VIII-a Colectia Mate2000+2012/2013, Editura Paralela 45, Pitesti 2012. -Programa scolara aprobata prin Ordinul Ministerului Educatiei Cercetarii si Tineretului nr.5097/09.09.2009. Pentru accesarea resurselor OER si Web 2.0 refitoare la tema lectiei propuse si rezolvarea sarcinilor exescitiilor propuse ,profesorul a incarcat materialele pe site-ul http://gsicnplopsor.wikipaces.com SCENARIU DIDACTIC Secventele lectiei Activitatea profesorului Activitatea elevilor Resurse OER si Web2.0 Procedee de evaluare Moment organizatoric Se stabileste ordinea ,climatul necesar inceperii activitatii. Se noteaza elevii absenti in catalog. Elevii comunica absentii si se pregatesc deschizand calculatoarele. http://www.kubbu.com/teacher Chestionarea orala Reactualizarea cunostintelor Profesorul propune elevilor un exercitiu on-line prin care elevii sa-si reaminteasca notiunile invatate in lectiile anterioare: (1+x)2= Elevii rezolva exercitiul on-line Observarea sistematica Captarea atentiei Se efectueaza prin intermediul unor aplicatii on-line. Elevii acceseaza adresa propusa de profesor ,intra fiecare pe contul lui ,scriind user-ul si parola si deschid testul pregatit de profesor. http://www.didactic.ro/instrumente -interactive/rebusuri Observarea sistematica Anuntarea titlului si a obiectivelor lectiei Profesorul anunta titlul lectiei si le transmite elevilor obiectivele lectiei Elevii asculta indicatiile profesorului Dirijarea invatarii Profesorul le cere elevilor sa enunte formulele de calcul prescurtat invatate. Profesorul da un exemplu on-line de descompunere care se poate efectua cu ajutorul formulelor de calcul prescurtat. Exemplu: x2+4x+4=x2+2HxH2+22=(x+2)2 Vor fi propuse pentru a fi rezolvate diverse exercitii on-line de descompunere ce utilizeaza formulele de calcul prescurtat: a) x2-8x+16= b) 9x2+6x+1= c) 25x2-10x+1= d) 25x2-36= e) 81-49x2= f) x2+y2+4z2+2xy+4xz+4yz= g) 49+x2+y2-2xy-14x+14y= Profesorul explica elevilor: metoda factorului comun consta in scoaterea in expresia algebrica a factorilor comuni termenilor ce alcatuiesc expresia data. Ax+Ay=A(x+y) Exemplu on-line: 5x+35y=5(x+7y) Profesorul propune pentru rezolvare on-line urmatoarele exercitii in care elevii trebuie sa foloseasca metoda factorului comun: a)5x+10x2= b)a(x-3)+b(x-3)+c(x-3)= c)8x3+16x2-24x+40x4= (a+b)2=a2+2ab+b2 (a-b)2=a2-2ab+b2 (a+b)(a-b)=a2-b2 (a+b+c)2=a2+b2+c2=2ab+2ac+2bc. Elevii urmaresc explicatiile profesorului si inteleg algoritmul prezentat de rezolvare a exercitiilor. Elevii acceseaza exercitiile on-line si le rezolva a)x2-8x+16=(x-4)2 b)9x2+6x+1=(3x+1)2 c)25x2-10x+1=(5x-1)2 d)25x2-36=(5x-6)(5x+6) e)81-49x2=(9-7x)(9+7x) f)x2+y2+4z2+2xy+4xz+4yz=(x+y+2z)2 g)49+x2+y2-2xy-14x+14y= (7-x+y)2 http://gsicnplopsor.wikipaces.com Exercitiu on-line Obtinerea performantei Profesorul le cere elevilor sa resolve on-line de la exercitiul 2 din fisa de lucru. Profesorul propune rezolvarea unui rebus on-line. Elevii rezolva rebusul Rebus on-line Tema pentru acasa Profesorul anunta tema pentru acasa :exercitiile 1 si 3 din fisa de lucru.Profesorul da cateva indicatii de rezolvare a problemelor. Elevii vor accesa tema si o vor importa dupa conturile lor pentru a o rezolva. Exercitii on-line.

.