Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Ile już wiem? Epoka starożytna.

Przed Tobą pytania dotyczace epoki starożytnej. 28 listopada piszesz pracę klasową - sprawdź, ile już wiesz. Na rozwiązanie krzyżówki masz 7 minut. Powodzenia!

Crossword hints:
Nazwisko autora, który napisał %22Biblio, ojczyzno moja%22., Uważali, że w życiu należy dążyć do szczęścia, którego podstawą jest przyjemność pojmowana jako brak bólu, strachu i cierpienia., Termin ten pochodzi od greckiego słowa %22philosophia%22 i oznacza %22umiłowanie mądrości%22., Jak inaczej nazywamy przypowieść?, Imię kozy, której mlekiem był karmiony Dzeus., W tragedii greckiej, pieśń chóru wkraczającego na scenę, ukazująca problematykę utworu., To cecha osoby, rzeczy lub zjawiska wyróżniająca je spośród innych., W dramacie antycznym przestrzegano zasady trzech jedności: miejsca, czasu i ..., Według Talesa z Miletu świat powstał z ..., Stary Testament został napisany w trzech językach: greckim, hebrajskim i ..., Alegoria czy symbol? Które pojecie odznacza się jednoznacznością?, Jednookie potwory., To jeden z najstarszych gatunków epickich. Jest rozbudowanym utworem, najczęściej wierszowanym, ukazującym w uroczystej formie dzieje legendarnych lub historycznych bohaterów na tle ważnych wydarzeń., W szóstym dniu Bóg stworzył..., Zamieniła towarzyszy Odyseusza w trzodę chlewną., Antyczni artyści stosowali w swoich dziełach zasadę .... i harmonii.,

Crossword words:
SYMETRII, AMALTEJA, KIRKE, ARAMEJSKIM, EPOS, BRANDSTAETTER, EPIKUREJCZYCY, PARABOLA, FILOZOFIA, AKCJI, ATRYBUT, CYKLOPY, WODY, ALEGORIA, PARODOS,