Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Legal Latin (copy)

1. czyn przestępczy / przestępstwo
actus reus , de facto , consensus ad idem , ex gratia
2. dla pozwu / postępowania sądowego
ad litem , prima facie , onus probandi , in rem
3. w dobrej wierze
bona fide(s) , consensus ad idem active teaching , de facto , pro tempore
4. dobra niczyje
bona vacantia , ipso jure , ex parte , ex post facto
5. porozumienie stron
consensus ad idem , ultra vires , in loco parentis , non compos mentis
6. ciało zbrodni, zbiór faktów udowadniających zbrodnię
corpus delicti , per curiam , in terrorem , quid pro quo
7. w rzeczywistości
de facto , habeas corpus , in rem , actus reus
8. według prawa / legalnie, formalnie
de jure , locus standi , mala prohibita , ipso facto
9. od nowa
de novo , in rem , in loco parentis , inter alia
10. zdolny do popełnienia przestępstwa
doli capax , bona vacantia , de novo , ipso facto
11. niezdolny do popełnienia przestępstwa
doli incapax , locus standi , in loco parentis , mens rea
12. %22z łaski%22, dobrowolnie
ex gratia , res judicata , doli incapax , in flagrante delicto
13. jednostronnie
ex parte , habeas corpus , in flagrante delicto , locus standi
14. po fakcie
ex post facto , doli capax , ab initio , uberrimae fidei
15. abyś zachował nietykalność
habeas corpus , locus standi language , ex gratia , pari passu
16. złapany na gorącym uczynku
in flagrante delicto , res judicata , de jure , corpus delicti
17. opiekun, w miejsce rodzica
in loco parentis , habeas corpus , doli capax , pari passu
18. przeciwko osobie / ściganie imienne
in personam , ad litem , prima facie , de novo
19. w sprawie
in rem , ex post facto , ex parte , onus probandi
20. między innymi
inter alia , res judicata , ultra vires , de facto
21. computer assisted language learning pod groźbą
in terrorem , locus standi , pro tempore , in personam
22. na mocy samego faktu
ipso facto , actus reus , de novo , quid pro quo
23. z mocy samego prawa
ipso jure , mala in se , inter alia , res judicata
24. prawo stawienia się przed sądem
locus standi , ipso jure , consensus ad idem , quid pro quo
25. zło samo w sobie / zbrodnia będąca sama w sobie złem
mala in se , ultra vires , in loco parentis , mala prohibita
26. zło zabronione (coś społecznie uznane za złe i zabronione)
mala prohibita , pro tempore , per se , doli capax
27. świadomość popełnionego przestępstwa
mens rea online activities , uberrimae fidei , ipso jure , ex parte
28. nie w pełni władz umysłowych / niespełna rozumu
non compos mentis, pari passu online activities , per se , bona vacantia
29. ciężar dowodu
onus probandi , corpus delicti , ipso facto , actus reus
30. równym krokiem / poruszając się razem
pari passu , bona vacantia learning , mala prohibita , de novo
31. computer assisted language learning przez sąd
per curiam , mens rea , de novo , consensus ad idem
32. samo przez się
per se , ex parte , onus probandi , actus reus
33. na pierwszy rzut oka
prima facie , res judicata , pro tempore , quid pro quo
34. stosownie do okoliczności, czasowo
pro tempore , ex gratia , ipso jure , onus probandi
35. educational activities coś za coś / przysługa za przysługę
quid pro quo , ultra vires , habeas corpus , ab initio
36. rzecz osądzona / rzecz, o której zadecydował sąd
res judicata , ultra vires , ex parte , mala prohibita
37. coś, co jest najwyższego zaufania
uberrimae fidei , per curiam , corpus delicti , ultra vires
38. interactive poza władzą
ultra vires , onus probandi , per se , bona fide(s)