Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


civil procedure (copy)

Crossword hints:
określone kwoty pieniężne, uzyskać przedłużenie terminu, instrukcje proceduralne, odpierać roszczenie; nie uznawać roszczenia, formularz uznania, naruszenie, złamanie postanowień umowy, osiągnąć porozumienie w sporze, zeznanie świadków, sędzia proceduralny, wydać nakaz (przez sąd), uprawomocnić się, wejść w życie, sprawa, dostosować się do, małe powództwa, przydzielone do, ujawnienie; dane podlegające ujawnieniu, spór sądowy, pozwany, (daw.) powód, wezwanie sądowe, pozew, ścieżka, postępowanie nieprocesowe, kontrpozew, tryb,

Crossword words:
SMALL CLAIMS, TO DEFEND THE CLAIM, TRACK, PLAINTIFF, NON-CONTENTIOUS LITIGATION, TO ADHERE TO, REGIME, COME INTO FORCE, SPECIFIED MONETARY SUMS, DISCLOSURE, A CLAIM, TO GET A TIME EXTENSION, PRACTICE DIRECTIONS, A COUNTERCLAIM FORM, DEFENDANT, TO SET A CASE, A SUMMONS, BREACH OF CONTRACT, LITIGATION, WITNESS STATEMENT, PROCEDURAL JUDGE, TO MAKE AN ORDER, A FORM OF ADMISSION, ALLOCATED TO,