Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


civil procedure

Definitions:
a form of admission, disclosure, practice directions, track, agree a stay in proceedings, to defend the claim, reviwe (the process), allocated to test , to make an order, fast track, a claim, debt repayment, case management conference, to adhere to, to serve on, initiate a claim, multi track regime, supplemented, to get a time extension save time , claimantweb page, breach of contract, to set a case results history , judgement, a counterclaim form, to issue a claim, an acknowledgement of service form, non-contentious litigation, `to litigate, inspection, defendant, plaintiff, to give judgement in favour of sb, settle differences, monetary value, specified monetary sums, timescale, a summons, procedural judge, the particulars (of the claim) , small claims, insolvency proceedings, stay in proceedings class page , a claim form, to admit the claim, regime, come into force, to file a reply, witness statement, a form of defence, enforce the judgement, to set a timetable, litigation,

Answers:
uzyskać przedłużenie terminu, przydzielone do, ustalać harmonogram, odpierać roszczenie; nie uznawać roszczenia learning , formularz potwierdzenia odbioru, małe powództwa, uzupełniany, formularz pozwu, pozwany, wyrok, wartość pieniężna, postępowanie upadłościowe, zeznanie świadków, określone kwoty pieniężne, pozew, przemyśleć, dokonać przeglądu, wnosić powództwo, składać odpowiedź (na pozew) , formularz uznania, postępowanie nieprocesowe, spór sądowy, wielościeżkowy tryb, powód teacher , sędzia proceduralny, tryb distant learning , sprawa, spłata długów, termin; okres czasu distance learning , dostosować się do, złożyć pozew, doręczyć, naruszenie, złamanie postanowień umowy, ścieżka, twierdzenia i wnioski, uzgodnić zawieszenie postępowania, szybka ścieżka, zaskarżać, procesować się, uprawomocnić się, wejść w życie, kontrpozew, omówienie dotychczasowego i dalszego przebiegu spraw, osiągnąć porozumienie w sporze, działania stron w celu umożliwienia wymiany i skopiowania dok, ujawnienie; dane podlegające ujawnieniu, wezwanie sądowe, uznać roszczenie, formularz obrony, (daw.) powód, wydać wyrok na korzyść kogoś, zawieszenie postępowania, instrukcje proceduralne, egzekwować wyrok, wydać nakaz (przez sąd),