Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


civil procedure

Definitions:
plaintiff, a summons, a form of defence, track web tool , non-contentious litigation, to get a time extension, to give judgement in favour of sb, monetary value, timescale, a claim, to set a timetable, case management conference, reviwe (the process) help students assimilate material , a claim form, small claims, come into force, claimant, `to litigate, a counterclaim form, defendant, specified monetary sums, procedural judge, stay in proceedings, to adhere to, the particulars (of the claim) , breach of contract quiz generator , to serve on, to make an order, debt repayment, witness statement language , litigation, insolvency proceedings, to file a reply, agree a stay in proceedings online quizzes , enforce the judgement, to defend the claim teaching , practice directions, multi track regime, fast track, to set a case, a form of admission, initiate a claim, judgement, to admit the claim, settle differences, allocated to, inspection school , disclosure, an acknowledgement of service form, regime, supplemented, to issue a claim,

Answers:
formularz potwierdzenia odbioru interactive learning , przydzielone do, zeznanie świadków, wielościeżkowy tryb, formularz obrony, zawieszenie postępowania, twierdzenia i wnioski, uzupełniany, tryb, omówienie dotychczasowego i dalszego przebiegu spraw, działania stron w celu umożliwienia wymiany i skopiowania dok, spłata długów, ścieżka, wartość pieniężna, ujawnienie; dane podlegające ujawnieniu, szybka ścieżka, złożyć pozew, zaskarżać, procesować się, postępowanie nieprocesowe, uznać roszczenie, pozwany, (daw.) powód, uzgodnić zawieszenie postępowania, spór sądowy, termin; okres czasu, postępowanie upadłościowe, dostosować się do, wydać wyrok na korzyść kogoś, uzyskać przedłużenie terminu, składać odpowiedź (na pozew) , przemyśleć, dokonać przeglądu, kontrpozew, wezwanie sądowe, formularz uznania, sprawa, doręczyć, pozew, wyrok, instrukcje proceduralne, sędzia proceduralny, określone kwoty pieniężne, małe powództwa, wydać nakaz (przez sąd), odpierać roszczenie; nie uznawać roszczenia results history , wnosić powództwo, osiągnąć porozumienie w sporze class website , ustalać harmonogram, egzekwować wyrok, uprawomocnić się, wejść w życie, powód, formularz pozwu, naruszenie, złamanie postanowień umowy,