Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Czasowniki 65-76 i dodatkowe wszystkie formy

Definitions:
uczyć kogoś create online quizzes , wygrywać, nosić ubranie, rzucać, używać, przyjeżdżać, myśleć, pisać, rozumieć, budzić się improve results , dostawać, karmić, dzreć, rwać, powiedzieć online quizzes , żonglować, odjeżdżać,

Answers:
use used used, wear wore worn, throw threw thrown, tear tore torn, understand understood understood, think thought thought, write wrote written, arrive arrived arrived, juggle juggled juggled, feed fed fed, depart departed departed, tell told told english , win won won, teach taught taught, wake woke woken, get got got,