Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


České země po třicetileté válce II

1. Rekatolizace je postupný návrat k
islámu, husitsví, katolictví, kalvinismu
2. Patent znamená
rozhodnutí o popravě quiz builder , svolení k misijní činnosti, rozhodnutí panovníka, mírová smlouva
3. Námezdní pracovní síla na statku = muž se označoval jako
sluha, sedlák, čeledín, rolník
4. Ženskou variantou čeledína byla
selka, služka, kurtizána, děvečka
5. Svatý Jan Nepomucký se pozná podle
kopí, draka u nohou, lva se zlatou hřívou, svatozáře s pěti hvězdami
6. Leopold I. vládl v letech
1625-1641, 1657-1705, 1701-1703, 1740-1780
7. Robotním patentem Leopolda I. byla upravena robota na
3 hodiny týdně, 1 den v týdnu, 3 dny v týdnu, 6 dní v týdnu
8. Střediskem Chodska bylo městečko
Klatovy tool for teachers , Klenčí pod Čerchovem, Železná Ruda, Stříbro
9. Jan Sladký Kozina byla popraven v roce 1695 ve městě
České Budějovice, Jihlava, Cheb, Plzeň