Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Muutumatud sõnad

Määra sõnaliik ja vea õige pealkirja alla kasti.

Groups:
Hüüdsõnad, Sidesõnad, määrsõnad, kaassõnad,

Words:
ahhoi, teacher ja, homme, (laua) peale, appi, aga, varsti, läbi (seina), ohhoo, vaid, hiljem, üle (tee), dynamic quiz ae, ent, kõrvuti, (silla) all, tere, sest, halvasti, (minu) kõrval, aitäh, ehkki, ruttu, mööda (teed), hallo, language et, quiz builder natuke, (maja) taga, mürtsti, online activities kuid, õhtuti, vastu (puud),